Witkowski, Wiesław. „O Polonizmach W języku Rosyjskim Raz Jeszcze: -”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 531-52, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/293.