Wójtowicz, Marian. „O zapożyczeniach Polskich W słownictwie Gwar Okolic Moskwy: -”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 66, styczeń 2019, s. 553-64, https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/294.