Pelcowa, Halina. „Pogranicze językowe I Kulturowe Polsko-wschodniosłowiańskie W Obliczu Tendencji Globalizacyjnych (na Materiale Gwar Lubelszczyzny): _________________________________”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 67, styczeń 2020, s. 263-75, doi:10.26485/RKJ/2019/67/18.