Wyderka, Bogusław. „Kształtowanie Się Normy składniowej W Pisanej Odmianie Etnolektu śląskiego: _________________________________”. Rozprawy Komisji Językowej, t. 67, styczeń 2020, s. 403-20, doi:10.26485/RKJ/2019/67/26.