Ejsmunt-Wieczorek, Izabela. „Polisemia Werbalna W Gwarach: Http: doi.Org 10.26485 RKJ 2017 64 4”. Rozprawy Komisji Językowej 64 (grudzień 8, 2018): 43–57. Udostępniono kwiecień 23, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/141.