Будзько, Ірына. „Лексіка ранніх перакладаў апокрыфаў і яе роля ва ўзбагачэнні слоўнікавага складу старабеларускай мовы: Leksyka Wczesnych tłumaczeń apokryfów I Jej Rola We Wzbogacaniu słownictwa języka starobiałoruskiego”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń 18, 2019): 39–59. Udostępniono kwiecień 23, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/264.