Grek-Pabisowa, Iryda, i Małgorzata Ostrówka. „Zakres wpływów wschodniosłowiańskich W Polszczyźnie północnokresowej – wpływy białoruskie: -”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń 18, 2019): 141–161. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/271.