Grzybowski, Stefan. „Архаические явления в говоре старообрядцев в Польше: Zjawiska Archaiczne W Gwarze staroobrzędowców W Polsce”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń 18, 2019): 163–170. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/272.