Janas, Magdalena. „Oб особенностях латинской транслитерации кириллического текста плачевной речи по карлу Xi Юхана спарвенфельда: O osobliwościach łacińskiej Transliteracji Cyrylickiego Tekstu Mowy Pogrzebowej Na cześć Karola Xi Johana Sparwenfelda”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń 18, 2019): 171–183. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/273.