Kondriatuk, Michał, i Alina Filinowicz. „Etniczne I językowe zróżnicowanie Osadnictwa Na Zachodnich obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego Na Podstawie Spisu włościan W Inwentarzu Starostwa tykocińskiego Z 1573 Roku: -”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń 18, 2019): 243–254. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/277.