Мойсієнко, Віктор. „Лѣкарство… від приспаного розуму людського або перекладацька майстерність Дем’яна Наливайка: Lekarstwo… Na uśpiony Umysł Ludzki Albo Artyzm Demjana Naływajki Jako tłumacza”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń 18, 2019): 297–317. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/280.