Наєнко, Галина. „Фонетико-фонологічна й графіко-правописна системи української мови ІІ половини XVI століття (на матеріалі викладу о церкви теодосія софоновича): System Fonetyczno-Fonologiczny I Graficzno-Ortograficzny języka ukraińskiego Drugiej połowy XVI Wieku (na Materiale Traktatu O kościele Teodosija Sofonowycza)”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń 18, 2019): 333–350. Udostępniono kwiecień 23, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/282.