Паляшчук, Наталля. „З гісторыі развіцця лексікі старабеларускай дзелавой пісьменнасці XIV – сярэдзіны XVI ст.: Z Historii Rozwoju Leksyki starobiałoruskiego piśmiennictwa urzędowego Od XIV Do połowy XVI Wieku”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń 18, 2019): 385–407. Udostępniono maj 21, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/285.