Станков, Ростислав. „Из наблюдений над лексикой древнеболгарского перевода Хроники Георгия Амартола: мнимые русизмы (5): Z Badań Nad słownictwem starobułgarskiego przekładu Kroniki Jerzego Hamartolosa: Rzekome Rusycyzmy (5)”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń 18, 2019): 497–507. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/290.