Witkowski, Wiesław. „O Polonizmach W języku Rosyjskim Raz Jeszcze: -”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń 18, 2019): 531–552. Udostępniono kwiecień 23, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/293.