Wójtowicz, Marian. „O zapożyczeniach Polskich W słownictwie Gwar Okolic Moskwy: -”. Rozprawy Komisji Językowej 66 (styczeń 18, 2019): 553–564. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/294.