Pelcowa, Halina. „Pogranicze językowe I Kulturowe Polsko-wschodniosłowiańskie W Obliczu Tendencji Globalizacyjnych (na Materiale Gwar Lubelszczyzny): _________________________________”. Rozprawy Komisji Językowej 67 (styczeń 19, 2020): 263–275. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/699.