1.
Daiber T. Pavlo Żytec’kyj and Aleksej A. Šachmatov on language ideology and the status of the Ukrainian language: Pawło Żytec’kyj i Aleksiej Szachmatow w sprawie polityki językowej i statusu języka ukraińskiego. PS [Internet]. 18 styczeń 2019 [cytowane 23 kwiecień 2024];66:79-98. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/266