1.
Janas M. Oб особенностях латинской транслитерации кириллического текста плачевной речи по карлу xi Юхана спарвенфельда: O osobliwościach łacińskiej transliteracji cyrylickiego tekstu Mowy pogrzebowej na cześć Karola xi Johana Sparwenfelda. PS [Internet]. 18 styczeń 2019 [cytowane 16 kwiecień 2024];66:171-83. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/273