1.
Kondriatuk M, Filinowicz A. Etniczne i językowe zróżnicowanie osadnictwa na zachodnich obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego na podstawie spisu włościan w Inwentarzu starostwa tykocińskiego z 1573 roku: -. PS [Internet]. 18 styczeń 2019 [cytowane 17 kwiecień 2024];66:243-54. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/277