1.
Kozłowska-Doda J. Канкарданс беларускай мовы ХІХ стагоддзя як крыніца даследавання лексікі. Ужыванне слоў дом і хата ў ХІХ ст.: Konkordancja języka białoruskiego ХІХ wieku jako źródło badań nad słownictwem. Użycie białoruskich leksemów dom i chata w ХІХ wieku. PS [Internet]. 18 styczeń 2019 [cytowane 16 kwiecień 2024];66:255-83. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/278