1.
Кожинова А, Суркова Е. К истории восточнославянских библейских переводов c древнееврейских оригиналов конца XV века: Kilka uwag na temat historii wschodniosłowiańskich tłumaczeń biblijnych z oryginałów hebrajskich z końca XV wieku. PS [Internet]. 18 styczeń 2019 [cytowane 17 kwiecień 2024];66:285-9. Dostępne na: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/279