Innovativeness as a driving force and an opportunity for economic growth

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/16

Keywords:

innovation, innovativeness, innovation process, economic growth, economic development, competitiveness

Abstract

Background: The subject of the article’s research is the broadly understood idea that innovation contributes to economic growth. Economic growth is one of the most important research issues undertaken in the scope of economic sciences. Modern phenomena and socio-economic trends indicate that innovation as an element conditioning the economic growth of countries. We are forced to pay attention to factors such as knowledge, experience, creativity, and what binds them together, innovations being the products of creative effort. Innovative activities are designed to support the well-being of citizens and society, as well as to provide industry and enterprises with a competitive position on both domestic and international markets. Societies need innovation to achieve a high quality of life: new products, services, technologies, and organization systems. New products are often modelled on known ones, through specific changes, improvements, or simplifications of own or foreign products whereas new ideas, in general, have their source in knowledge.1

Research purpose: The aim of this article is an attempt to answer the research question: “why innovation is a key factor in economic development and growth?” To start with, the pioneering definition of J. Schumpeter regarding innovation in economy was reviewed, by i.a. Ph. Kotler, M.E. Porter or R.W. Griffin and selected Polish scientists. The following subchapters present types of innovation and the role of innovation processes in the modern economy, as well as results of studies convincing of the significant role of innovativeness in the economy.

Methods: Literature analysis was used as the research method. The first part reviews the terms of innovation and innovativeness.

Conclusions: The following conclusions emerge from the article: a country’s economy achievesa higher economic growth, the better it uses the resources at its disposal, such as: natural conditions, financial resources, material capital created by people, and those to which increasing importance is attached, i.e. knowledge resources: patents, scientific and expert support, human resources, skills, creative potential as well as cultural capital, meaning attitudes and values related to in­novation. Enterprises, through innovations, improve and update production processes, increase productivity, efficiency, and quality of work, which translates into higher employee remuneration. An innovative enterprise, increasing the quality of its products and the overall efficiency as well as effectiveness of its operations by improving organization and working methods, becomes more competitive on the market.

References

Ball-Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa 2012.

Baruk J., Innowacje a rozwój gospodarczy, Problemy Jakości 2004/7.

Baruk J., Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, Marketing i Rynek 2009/3.

Bogdanienko J., Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, SGH, Warszawa 1998.

Carlsson B., Technological Systems and Economic Performance, in: M. Dogdson, R. Rothwell (eds.), Handbook of Industrial Innovation, Edward Elgar Publishing, Aldershot 1994, p. 23.

Czarnota A., Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania”, Politechnika Koszalińska 2009/13/1.

Czupich M., Elementy teorii innowacyjności regionu, in: W. Kosiedowski (ed.), Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej, WUMK, Toruń 2013.

Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.

Eagar R., van Oene F., Boulton Ch., Roos D., Dekeyser C., The Future of Innovation Management: The Next 10 Years, Prism 2011/1.

Firszt D., Jabłoński Ł., Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszenie luki rozwojowej między krajami, Cedewu, Warszawa 2016.

Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo CASE, Warszawa 1998.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.

Janasz W., Przedsiębiorstwo wobec rosnących wyzwań przyszłości, w: W. Janasz (ed.), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia 2003/DXX/446, Szczecin.

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.

Kozioł-Nadolna K., Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, Cedewu, Warszawa 2013.

Majka A., Jankowska D., Innowacyjność a poziom rozwoju gospodarczego województw, Wiadomości Statystyczne 2018/LXIII/10 (689).

Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

Olejniczuk-Merta A., Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, PWE, Warszawa 2016.

Oslo Manual, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, ed. 3, Komisja Europejska.

Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.

Porter M.E, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.

Prandecki K., Innowacyjność a rozwój – ujęcie teoretyczne, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 2013/2 (36).

Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2012.

Romer P.M., Endogenous Technologichal Change, Journal of Political Economy and Technological Change 1990/98 (5), p. 12.

Silverberg G., Soete L., The Economics of Growth and Technical Change, E. Elgar, Brookfield 1994.

Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, WUW, Warszawa 2005.

Tuziak A., Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności w regionie Podkarpacia, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny, no. 5, Rzeszów 2004.

Younis A.I., Nor’Aini Y., Innovation Creation and Innovation Adoption: A Proposed Matrix Towards a better Understanding, International Journal of Organizational Innovation 2010/3/1.

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/IGSKGS/publikacje/Documents/Raport_Polska%20 2017.pdf; accessed 15.01.2020.

https://czasopisma.uni.lodz.pl/gospodarka/article/view/1182/851; accessed 18.10.2020.

https://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/bloomberg-innovation-index-ranking-najbardziej-innowacyjnych-panstw,903020.html; accessed 15.01.2020.

https://web.sgh.waw.pl/~mproch/Z_teoria_wzrostu/modele_wzrostu.pdf; accessed 18.10.2020.

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/growth.pl.html; accessed 15.01.2020.

https://www.forbes.pl/gospodarka/najszczesliwsze-kraje-swiata-world-happiness-report-2019/ t021ygm; accessed 15.01.2020.

https://www.forbes.pl/wiadomosci/najbogatsze-kraje-swiata-wedlug-pkb-per-capita/eckgxp4; accessed 15.01.2020.

Downloads

Published

2021-05-13

How to Cite

Siwek, M. (2021). Innovativeness as a driving force and an opportunity for economic growth. Studia Prawno-Ekonomiczne, 118, 303–320. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/16

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS