The obligation to disclose tax strategies in the context of discussions on corporate social responsibility

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2021/120/13

Keywords:

taxes, tax transparency, corporate social responsibility, business ethics

Abstract

Background: This article presents a new legal and tax institution related to publishing information on the implemented tax strategy in the field of the general discussion on the introduction of tax issues to the corporate social responsibility (CSR) agenda. The article presents a new legal and tax institution related to publishing corporate social responsibility (CSR) information in tax strategies The article presents a new legal and tax institution related to publishing corporate social responsibility (CSR) information in tax strategies. The discussion on the introduction of tax transparency issues to CSR reporting has been going on for some time; however, in 2021, the Polish legislator decided to introduce to the tax law a new institution that may fit into the stream of corporate social responsibility. For this reason, it is worth looking at both this new institution and its global analogues, as well as embedding them in the topic of corporate social responsibility, especially since the legislator himself refers to CSR.

Research purpose: The purpose of this article is to make a preliminary analysis of the implemented tax strategy’s public disclosures in terms of its compatibility with CSR and to present this institution against the background of the international economic, ethical, legal, and social contexts.

Methods: In this paper, a comparative analysis of new regulations on the public disclosure of tax strategies and similar institutions that exist in other countries is applied. It is supported by a dogmatic and legal analysis of the discussed regulations, as well as an economic analysis of the law to determine the extent to which the new legal and tax institution can contribute to the development and consolidation of CSR management methods in Poland.

Conclusions: The new regulations on publishing tax strategies have some potential for CSR, but it is partly offset by the legislator’s tendency to create regulations mainly in the interest of tax administration. There is no doubt that introducing this legally innovative institution may change the way of thinking about tax issues in CSR in Poland, but it seems that the legislator already had a better model from the CSR point of view. The voluntary publication of tax strategies remains an open question; however, it does not seem to be the key issue from the point of view of tax transparency in CSR.

References

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r., nr 21, poz. 86).

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642).

Sprawa C-255/02 Halifax plc i in. przeciwko Commissioners of Customs & Excise.

Brzeziński B., Pewność prawa podatkowego. Zagadnienia podstawowe, w: A. Kaźmierczyk, A. Franczak (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym, Warszawa 2018.

Caroll A.B., A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, Academy of Management Review 1979/4 (4).

Filipczyk H., Tax Non-avoidace as a Missing Piece of the Puzzle in the CSR Agenda in Poland, Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym, grudzień 2015/18/4.

Filipczyk H., Why is Tax Avoidance (Im)Moral? Ethics, Methaethics and Taxes, Toruński Przegląd Podatkowy 2017.

Gołuchowski J., Patriotyzm a podatki, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2014/3.

Jenkins R., Newell P., CSR, tax and development, Third World Quarterly, kwiecień 2013.

Knuutinen R., Corporate Social Responsibility, Taxation and Aggressive Tax Planning, Nordic Tax Journal, Maj 2014.

MacGregor R., Wilkinson B., The Effect of Economic Patriotism on Tax Morale and Attitudes Toward Tax Compliance, Advances in Taxation 2012/20.

Malinowski D.M., Dyrektywa 2018/822 – zasady przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych i ich skutkach podatkowych, Przegląd Podatkowy 2018/8.

Mariański A., Michalak A., Wprowadzenie, obowiązku raportowania schematów podatkowych. Analiza prawno-konstytucyjna, Przegląd Podatkowy 2020/8.

McWilliams A., Siegel D., Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective, Academy of Management Review 2001/26 (1).

Śnieżek E., Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Wasilewski M., Bischoff A., Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2017/1 (85).

Wolak-Tuzimek A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konkurencyjność przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2019.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241442-en; stan na 27.03.2021 r.

http://guczalska.pl/teksty-akademickie/csr-i-milton-friedman-opowiesc-wigilijna-i-zly-kapitalista/; stan na 27.03.2021 r.

http://media-publications.bcg.com/pdf/BCGAustVoluntaryTaxTransparencyCode2018.pdf; stan na 29.03.2021 r.

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-responsibility_en; stan na 27.03.2021 r.

https://www.ato.gov.au/business/large-business/in-detail/tax-transparency/voluntary-tax-transparency-code/; stan na 29.03.2021 r.

https://www.gov.uk/guidance/large-businesses-publish-your-tax-strategy#who-must-publish-a-strategy; stan na 23.03.2021 r.

https://taxboard.gov.au/sites/taxboard.gov.au/files/migrated/2019/02/TTC-Consultation-Paper-final.pdf; stan na 29.03.2021 r.

Downloads

Published

2021-12-08

How to Cite

Szymacha, A. (2021). The obligation to disclose tax strategies in the context of discussions on corporate social responsibility. Studia Prawno-Ekonomiczne, 120, 239–255. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/120/13

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS