Bardzo ważny suplement! O monografii Emmy Southon, Wszystkie trupy prowadzą do Rzymu. Kryminalne zagadki starożytnych, HI:STORY, Kraków 2023, ss. 461. ISBN: 978-83-813-5309-0

Authors

  • Maciej Jońca Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Poland

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2024/130/4

Downloads

Download data is not yet available.

References

Armstrong K., Krótka historia mitu, Warszawa 2021.

Bauman R.A., Crime and Punishment in Ancient Rome, London 2002.

Brunnenmeister E., Das Tödtungsverbrechen im altrömischen Recht, Leipzig 1887.

Cantarella E., I supplizi capitali in Grecia e a Roma, Milano 1991.

Czech-Jezierska B., The Class-Based Approach to Roman Criminal Law, Studia Iuridica Lublinensia 2021/30/1, s. 35–53.

Ferrini C., Diritto penale romano: esposizione storica e dottrinale, Milano 1902.

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 2020.

Gaughan J.E., Murder Was Not a Crime: Homicide and Power in the Roman Republic, Austin 2010.

Harries J., Law and Crime in the Roman World, Cambridge 2007.

Jońca M., Rzymskie prawo karne. Instytucje, Lublin 2021.

Jońca M., s.v. ius vitae ac necis, w: M. Jońca (red.), Leksykon rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 2022, s. 165.

Jońca M., s.v. patria potestas, w: A. Dębiński, M. Jońca (red.), Leksykon rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 2016, s. 273–275.

Jońca M., Szarek P., Rodzina i prawo w egipskich papirusach, Zeszyty Prawnicze 2010/10/1, s. 307–323.

Kuryłowicz M., Prawo rzymskie trzeba zobaczyć!, w: M. Jońca (red.), Personae – res – actiones. Rozmowy o prawie rzymskim i historii prawa, Lublin 2021, s. 199–223.

Łoś J.S., Sylwetki rzymskie, Lublin 2007.

Łoś J.S., Współcześni Cycerona, w: Recenzje i polemiki, Lublin 2022, s. 56–84.

Makarewicz J., Polskie prawo karne. Część ogólna (reprint z przedmową Adama Redzika), Warszawa 2017.

Makarewicz J., Wstęp do filozofii prawa karnego, Lublin 2009.

Mommsen Th., Römisches Strafrecht, Berlin 1899.

Rein W., Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus, Leipzig 1844.

Robinson O., The Criminal Law of Ancient Rome, London 1995.

Robinson O., Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome, London 2007.

Southon E., A Fatal Thing Happened on the Way to the Forum, London 2020.

Southon E., Wszystkie trupy prowadzą do Rzymu. Kryminalne zagadki starożytnych, Kraków 2023.

Zybała D., s.v. manus, w: A. Dębiński, M. Jońca (red.), Leksykon rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 2016, s. 233–234.

Downloads

Published

2024-04-26

How to Cite

Jońca, M. (2024). Bardzo ważny suplement! O monografii Emmy Southon, Wszystkie trupy prowadzą do Rzymu. Kryminalne zagadki starożytnych, HI:STORY, Kraków 2023, ss. 461. ISBN: 978-83-813-5309-0. Studia Prawno-Ekonomiczne, 130, 83–94. https://doi.org/10.26485/SPE/2024/130/4

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW