[1]
Bień, W. 2021. The electoral cycle and the tax policy of gminas. Studia Prawno-Ekonomiczne. 118, (May 2021), 139–158. DOI:https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/8.