Bień, W. (2021). The electoral cycle and the tax policy of gminas. Studia Prawno-Ekonomiczne, 118, 139–158. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/8