Acta Geographica Lodziensia – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 704/P-DUN/2019 przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo_mnisw_pl_w6.jpg

REDAKTOR TOMU: Anita Wolaniuk

Opublikowane: 2020-01-10