Wydano z pomocą finansową Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

logo_geo_ul_h_pl_rgb_r1.jpg

 

TEMAT TOMU: Paleogeoraficzne znaczenie mis torfowisk i jezior

REDAKTOR TOMU: Jacek Forysiak

 

Opublikowane: 2018-12-07

Pełny numer