OPARTA NA ETYMOLOGII METODA REKONSTRUKCJI FRAGMENTÓW TEKSTÓW SAKRALNYCH POGAŃSKICH SŁOWIAN. USTNIE PRZEKAZYWANA POEZJA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

Słowa kluczowe: etymologia; rekonstrukcja; folklor; teksty folklorystyczne; poezja sakralna; frazeologia

Abstrakt

In their etymology-based reconstruction of the Proto-Slavic myth of the god Grom and the Serpent god, Vyacheslav Vsevolodich Ivanov and Vladimir Nikolayevich Toporov showed that Slavic folk literature features fragments of Proto-Slavic sacred poetry, which survived in local folklore thanks to oral tradition. The reconstruction method discovered by the Russian scholars helps determine how many elements of ancient phraseology have survived even to this day, mainly thanks to folklore. Radoslav Katičić continues this work and mainly focuses on the folk texts of the Southern Slavs and the Ruthenian folklore, as well as the folklore of other Slavic countries. He searches for traces of another Proto-Slavic myth – that of the Proto-Slavic god of harvest.

Biogram autora

Jolanta Doschek, Institut für Slawistik, Universität Wien

Literaturoznawca, od roku 1993 pracuje w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego. W pracach badawczych zajmuje się głównie literaturą staropolską. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii i teorii literatury polskiej.

Bibliografia

Borchling Conrad. 1909/1910. Aus der slawischen Mythologie. „Prähistorische Zeitschrift”. S. 171–179.

Doschek Jolanta. 2017. O gramatyce polskiego języka poetyckiego. W: Logos. Filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, historii i literatury. Red. Krzysztof Andruczyk, Ewa Gorlewska, Krzysztof Korotkich. Białystok: Wydawnictwo Prymat. ISBN: 978-83-8606-446-5. S. 15–21.

Dołęga-Chodakowski Zorian. 1818. O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem. „Ćwiczenia Naukowe”, nr 5.

Franklin J. Michael. 2011. ‘Orientalis Jones’: Sir William Jones, Poet, Lawyer and Linguist (1746–1794). Oxford: University Press. ISBN: 978-01-9953-200-1.

Genette Gérard. 1982. Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Seuil. ISBN: 978-20-2018-905-7.

Genette Gérard. 1992. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Przeł. Aleksander Milecki. W: Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia. Oprac. Henryk Markiewicz. T. IV, cz. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie. ISBN: 83-08-02279-0. S. 317–366.

Gloger „Pruski” Zygmunt. 1900. Rok polski w życiu, tradycji i pieśni. Warszawa: Jan Fiszer.

Holzer Georg. 1995. Die Einheitlichkeit des urslavischen um 600 und ihr Zerfall. W: Wiener Slavistisches Jahrbuch, t. 41. Wien: VÖAW. ISBN: 978-37-0012-599-0. S. 55–90.

Holzer Georg. 2013. Der Apfel als Requisit der Liebeswerbung bei Slaven, Balten, Griechen und Römern. W: Miscellanea Slavica Monasteriensia, Gedenkschrift für Gerhard Birkfellner, gewidmet von Freunden, Kollegen, Schülern. Berlin: LIT Verlag. Münstersche Texte zur Slawistik, t. 6. ISBN: 978-36-4312-348-0. S. 229–241.

Holzer Georg. 2016. Der Kuckuck hat gerufen. Eine urslavische Mythenerzählung in phonetisch-realistischer Rekonstruktion. „Ricerche slavistische”, nr 14 (60). ISSN: 0391-4127. S. 249–287.

Holzer Georg. 2020. Untersuchungen zum Urslavischen: Einleitende Kapitel, Lautlehre, Morphematik. Berlin: Peter Lang. Schriften über Sprachen und Texte, t. 13. ISBN: 978-36-3181-663-9.

Iwanow Wiaczesław Wsiewołodowicz, Toporow Władimir Nikołajewicz. 1974. Issledovanija v oblasti slavjanskich drevnostej. Leksičeskie i frazeologičeskie voprosy rekonstrukcji tekstov. Moskwa: Nauka. ISBN: 83-89158-34-5.

Jabłoński Witold. 2018. Dary Bogów. Bydgoszcz: Genius Creations. ISBN: 978-83-7995- 286-1.

Janion Maria. 2016. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie. ISBN: 978-83-0806-196-1.

Katičić Radoslav. 1987. Hoditi – roditi. Spuren der Texte eines urslawischen Fruchtbarkeitsritus. W: Wiener Slavistisches Jahrbuch, t. 33. Wien: VÖAW. ISBN: 978-37-0011-468-0. S. 23–43.

Katičić Radoslav. 1989. Weiteres zur Rekonstruktion der Texte eines urslawischen Frucht-barkeitsritus. W: Wiener Slavistisches Jahrbuch, t. 35. Wien: VÖAW. ISBN: 978-37-0011- 920-3. S. 57–98.

Katičić Radoslav. 1990. Weiteres zur Rekonstruktion der Texte eines urslawischen Fruchtbar-keitsritus. W: Wiener Slavistisches Jahrbuch, t. 36. Wien: VÖAW. ISBN: 978-37-0011-920-3. S. 61–93.

Katičić Radoslav. 1993. Weitere baltische Ausblicke zur Rekonstruktion der Texte eines urslawischen Fruchtbarkeitsritus. W: Wiener Slavistisches Jahrbuch, t. 39. Wien: VÖAW. ISBN: 978-37-0011-920-3. S. 35–56.

Katičić Radoslav. 2003. Auf den Spuren sakraler Dichtung des slawischen und des baltischen Heidentums. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh. Vorträge/Nordrhein-Westfällische Akademie der Wissenschaften Düsseldorf, t. 377. ISBN: 978-35-0670-049-0.

Kolberg Oskar. 1889. Dzieła wszystkie. T. 26. Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Kristeva Julia. 1972. Problemy strukturowania tekstu. Przeł. Wiktoria Krzemień. „Pamiętnik Literacki”, t. 63 (4). S. 233–250.

Krzysztoforska-Doschek Jolanta 2000. Prasłowiańskie źródła nowszej poezji polskiej. Kraków: Collegium Columbinum. ISBN: 978-83-8755-325-8.

Krzyżanowski Julian. 1977. Paralele. Warszawa: PIW.

Krzyżanowski Julian. 1980. Szkice folklorystyczne. Z teorii i dziejów folkloru. Kraków: Wydawnictwo Literackie. ISBN: 978-83-0800-048-9.

Lichtner Robert. 2013. Relikte urslawischer heidnischer sakraler Texte im slowakischen Liedund Erzählgut. Diplomarbeit. Wien.

Markiewicz Henryk. 1988. Odmiany intertekstualności. „Ruch Literacki”, nr 4–5. ISSN: 0035-9602. S. 245–263.

Matasović Ranko. 1996. A Theory of Textual Reconstruction in Indo-European Linguistics. Frankfurt am Main–Wien: Peter Lang. ISBN: 978-36-3149-751-7.

Mayenowa Maria Renata. 1993. Studia i rozprawy. Warszawa: Wydawnictwo IBL. ISBN: 978-83-8560-521-8.

Mianecki Adrian. 2010. Folklor jako źródło do poznania religii Słowian. W: Recepcja kul¬tury średniowiecznej w humanistyce. Red. Krzysztof Obremski, Jarosław Wenta. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN: 978-83-231-2542-6. S. 41–64.

Michałowska Teresa. 1997. Średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 83-01-11452-5.

Mihanovich Antun. 1823. Zusammenstellung von 200 Laut- und Sinnverwandten Wörtern des Sanskrites. „Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst”. Montag den 2. und Mittwoch den 4. Juny (66 und 67). S. 341–344. Freytag den 13. Juny (71). S. 367–371.

Pauli Żegota. 1838. Pieśni ludu polskiego w Galicyi. Lwów.

Sikorski Dariusz Andrzej. 2018. Religie dawnych Słowian. Przewodnik dla zdezorientowanych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN: 978-83-7976-036-7.

Szyjewski Andrzej. 2003. Religia Słowian. Kraków: WAM. ISBN: 978-83-7318-205-9.

Woronczak Jerzy. 1993. Studia o literaturze średniowiecza i renesansu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN: 83-229-0836-9.

Opublikowane
2021-10-27
Dział
Artykuły - REWIZJE