ŻYCIE PO ŻYCIU ISLANDII DANIELA VETTERA: LEKTURA AKTUALIZUJĄCA SONI RAMMER I PIOTRA MILEWSKIEGO

Słowa kluczowe: Islandia; Daniel Vetter; Piotr Milewski; Sonia Rammer; polskie opisy Islandii

Abstrakt

The article analyses the contemporary reception of the first Polish text describing Iceland, published in 1638 by a member of the Czech Brethren and the owner of a printing house in Leszno, Daniel Vetter (1592–ca. 1669). Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji (Iceland, or a Short Description of the Island of Iceland), a result of Vetter’s journey to the island in his youth in 1613, was reprinted several times in the Czech Republic and Poland in the 19th and 20th centuries; it was also translated into Danish and Icelandic. Recently, it has inspired two interesting works: one by Sonia Rammer and the other by Piotr Milewski.

Sonia Rammer creatively uses Daniel Vetter’s Iceland in her literary-graphic project entitled Kroniki islandzkie (The Icelandic Chronicles; with additional Supplement) created during her stay in Iceland as a resident. For her, Vetter’s report is a valuable source of artistic inspiration.

In 2018, Piotr Milewski, the author of several documentary books, published Islandia albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat (Iceland or the Coldest Summer in 50 Years). He was also inspired by Vetter’s journey to Iceland. Four hundred years later, Milewski follows his footsteps, creatively rewriting the 17th-century report.

Biogram autora

Dariusz Rott, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Literaturoznawstwa

Prof. dr hab., historyk literatury dawnej Polski oraz badacz podróżopisarstwa, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był profesorem wizytującym w Collegium Civitas w Warszawie, Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa Ochrydzkiego (Bułgaria), Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina), Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja) oraz stypendystą na Uniwersytecie Ostrawskim i Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Wykładał również m.in. w Centrum Badań Mediewistycznych Uniwersytetu Islandzkiego w Reykjavíku (Islandia) i Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie (Rosja). Od ponad trzydziestu lat zajmuje się postacią Daniela Vettera i jego relacją z podróży na Islandię, opublikowaną w Lesznie w 1638 roku, oraz wizerunkiem Islandii w piśmiennictwie polskim. Inicjator i redaktor serii wydawniczych: „Polski reportaż podróżniczy” i „Wokół reportażu podróżniczego”.

Bibliografia

Historia nauki polskiej. 1974. Red. Bogdan Suchodolski. T. 6: Dokumentacja bio-bibliograficzna. Indeks biograficzny tomu 1–2. Oprac. Leszek Hajdukiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Milewski Piotr. 2018. Islandia albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat. Warszawa: Świat Książki. ISBN: 978-83-813-9028-6.

Rammer Sonia. 2017a. Kroniki islandzkie. Leszno: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Poznań: Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. ISBN: 978-83-65865-00-7; 978-83-65578-68-6.

Rammer Sonia. 2017b. Kroniki islandzkie: suplement. Leszno: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Poznań: Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. ISBN: 978-83-65865-00-7; 978-83-65578-68-6.

Rammer Sonia. 2018. Autoreferat w postępowaniu habilitacyjnym. Maszynopis powielony.

Rott Dariusz. 1995. Staropolskie chorografie. Początki – rozwój – przemiany gatunku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN: 83-226-0630-3.

Rott Dariusz. 1997. Wstęp. W: Daniel Vetter. Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji. Oprac. i wstępem opatrzył Dariusz Rott. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 83-226-0744-X. S. V–XXI.

Rott Dariusz. 2018. Oswajanie przestrzeni Islandii w piśmiennictwie polskim. Rekonesans. „Przegląd Humanistyczny”, nr 2. ISSN: 0033-2194. S. 49–59.

Smolińska Marta. 2018. PATCHWORK: granice empatyczności sztuki i zmagania z gościnnością. W: Sonia Rammer. Patchwork. Toruń: Galeria Sztuki Wozownia. ISBN: 978-83- 63211-76-9. S. 25.

Tenderenda-Ożóg Ewa. 2019. Nagroda Magellana [online]. Protokół dostępu: https:// rynek-ksiazki.pl/nagrody/2990024/ [15.11.2019].

Opublikowane
2021-10-27
Dział
Artykuły - Pogłosy