OD REDAKCJI

Biogramy autorów

Michał Kuran, Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

Kierownik Zakładu Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską od drugiej połowy XVI do pierwszej połowy XVIII wieku, w szczególności: twórczość okolicznościową świecką i religijną (poezję i prozę), epikę staropolską, pamiętniki i kroniki, a także podręczniki epistolografii. Interesuje go też tematyka orientalna i staropolska genologia. Prace poświęcał między innymi twórczości Samuela Twardowskiego, Marcina Paszkowskiego oraz Aleksandra Gwagnina. Należy do zespołów redakcyjnych czasopism „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura” oraz „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”.

Witold Wojtowicz, Instytut Badań Literackich PAN

Dr hab., profesor IBL PAN. Zajmuje się społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami literatury dawnej, zwłaszcza średniowiecza. Ostatnie książki: Studien zur „bürgerlichen Literatur” um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert (Frankfurt am Main 2015) oraz Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem (współredakcja wespół z Andrzejem Dąbrówką i Edwardem Skibińskim, Warszawa 2017). Redaguje półrocznik „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”.

Opublikowane
2021-10-27
Dział
Od Redakcji