Biografia miasta

Bibliografia

Balbus S. (1999), Zagłada gatunków, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 25–39. – Bodies in the Streets: The Somaesthetics of City Life (2019), red. Shusterman R., „Studies in Somaesthetics”, t. 2, Leiden. –

Dant T. (2001), Fruitbox/Toolbox: Biography and objects, „Auto/Biography” IX, nr 1&2, p. 11–20.

Jasińska M. (1970), Zagadnienia biografii literackiej, PWN, Warszawa.

Lejeune Ph. (2006), Pakt autobiograficzny [w:] Lejeune Ph., Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii, red. Lubas-Bartoszyńska R., Universitas, Kraków.

Pospiszil K. (2016), Geolit, czyli po co nam geografia?: krótki i subiektywny przegląd literaturoznawczych „geo-narzędzi” [w:] Przestrzeń — literatura — doświadczenie: z inspiracji geopoetyki, red. Gęsina T., Kadłubek Z., Katowice.

Rybicka E. (2013), Auto/bio/geo/grafie, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, t. 4, s. 7–23. –

Rybicka E. (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków.

Shusterman R. (1999), Somaesthetics: A Disciplinary Proposal, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, nr 3 (57), s. 299–313.

Westphal B. (2011), Geocriticism: real and fictional spaces, przeł. R.T. Tally Jr., Palgrave Macmillan, New York; I wydanie francuskie: La Géocritique: Réel, Fiction, Espace (2007), Les Éditions de Minuit, Paris.

Winslow D. (1995), Biography [w:] Life-Writing. A Glossary of terms in biography, autobiography and related forms, University of Hawaii Press, Honolulu.

Opublikowane
2021-12-16
Dział
Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”