POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

 

Aktualny numer

Tom 109 (2019)

Acta Geographica Lodziensia – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 704/P-DUN/2019 przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo_mnisw_pl_w6.jpg

REDAKTOR TOMU: Anita Wolaniuk

Opublikowane: 2020-01-10
Wyświetl wszystkie numery