Preliminary report on the research of the JU Institute of Archeology and the AGH UST Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering at the Dajaniya and Tuwaneh sites in Jordan – seasons 2018-2019

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/AAL/2022/68/2

Słowa kluczowe:

Tuwaneh, Dajaniya, archaeological survey; archaeology of South Jordan; laser scanning; Nabatean archaeology, photogrammetry, Roman archaeology

Abstrakt

W artykule publikowane są wyniki badań ekspedycji Instytutu Archeologii UJ i Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w południowo-zachodniej Jordanii na stanowiskach Dajaniya (Ma’an Husseiniyeh) i Tuwaneh (Tafila Hessa) z lat 2018-2019.. Badania miały na celu wykonanie szczegółowych planów stanowisk oraz zadokumentowanie stanu zachowania pozostałości architektonicznych z użyciem fotogrametrii (z wysięgnika oraz latawca) oraz skaningu laserowego. Ponadto zarejestrowano również wkopy rabunkowe na obu stanowiskach. Przeprowadzono również prospekcję powierzchniową zbierając materiał ceramiczny oraz pojedyncze zabytki metalowe, która w przypadku Tuwaneh objęła centralną część stanowiska (w okolicach tzw. karawanseraju) oraz część wkopów rabunkowych i ich hałd. W 2019 roku wykonano również badania wykopaliskowe w obrębie trzech wykopów sondażowych w Tuwaneh na terenie starożytnych term.

Opublikowane

2022-12-20

Numer

Dział

Artykuły