Cast imitation Roman imperial denarii finds in Podillya region

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/AAL/2022/68/3

Słowa kluczowe:

Roman coins, Barbaricum, coin counterfeits, manufacture centers, cast copies of denarii, Podillya region, new coin finds, XRF analysis

Abstrakt

W pracy zaprezentowano znaleziska monet rzymskich z terenu Podola. Oceniono je, jako element wpływów rzymskich na tereny kultury czerniachowskiej, I-III ww. n.e.

Opublikowane

2022-12-20

Numer

Dział

Artykuły