A black-figure amphora from the Gołuchów collection of the national museum in Poznań

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/AAL/2022/68/7

Słowa kluczowe:

unpublished Greek amphora, Gołuchów collection, National Museum in Poznań

Abstrakt

The collection of the National Museum in Poznań includes a black figured amphora, which was once a part of the collection of Countess Izabela Działyńska née Czartoryska located in the castle in Gołuchów. The vessel shows the farewell scene of the warrior surrounded by family members on both sides. The vessel, mentioned by John D. Beazley in his book Greek Vases in Poland and described in the Polish series of Corpus Vasorum Antiquorum, is here re-analysed in order to clarify the chronology, and to define the workshop of the painter who decorated the vessel.

Bibliografia

Beazley, J. D. 1928. Greek Vases in Poland, Oxford.

Beazley, J. D. 1956. Attic Black-Figure Vase-Painters, Oxford.

Beazley, J. D. 1971. Paralipomena, Oxford.

Beck, C. H.. 1973. CVA Germany 47, Tübingen: Antikensammlung des Archäologischen Instituts der Universität 12, München.

Bonomi, S. 1991. CVA Italia 65. Adria, Museo archeologico nazionale, 2, Roma.

Bulas, K. 1931. CVA Pologne 1, Gołuchów Musée Czartoryski, E. Bulanda ed., Varsovie-Cracovie.

Boardman, J. 1974. Athenian Black Figure Vases, London.

Bocci, P. 1969. CVA Italia 42, Museo Nazionale di Firenze 5, Roma.

Bulanda, E., Bulas K. 1936. CVA Pologne 3, Collections Diverses, Cracov.

Calderone, A. 1985. CVA Italia 61, Agrigento 1: Museo Archeologico Nazionale, Roma 1985.

Deppert, K. 1964. CVA Germany 25, Frankfurt am Main 1, München.

de Witte, J. 1886. Description des Collections d’antiquites a l’Hotel Lambert, Paris.

Froehner, W. 1899. Collections du Chateau de Goluchow. Antiquites. Supplement, Paris.

de La Genière, J. 1960. CVA France 20, Musée de Laon, fasc. 1, Paris.

Mizera, G. 2000. Straty wojenne. Sztuka starożytna. Obiekty utracone w Polsce w latach 1939- 1945, Poznań.

Hatzivassiliou, E. 2010. Athenian Black Figure Iconography Between 510 and 475 B.C., Rahden.

Hoffmann, H. 1973. CVA United States of America 14, Boston 1: Museum of Fine Arts, Boston.

Ivanchik, A. I. 2002. Kem byli “skifskie” luchniki na atticheskich vazach epochi archaiki, Vestnik Drevnej Istorii, 2, pp. 23-42.

Ivanchik, A. I. 2005. Who were the “Scythian” Archers on Archaic Attic Vases”, in: D. Braund ed., Scythians and Greeks. Cultural Interactions in Scythia, Athens and the Early Roman Empire (sixth century BC – first century AD), Exeter, pp. 100-113.

Ivanchik, A. I. 2006. “Scythian’ Archers on Archaic Attic Vases: Problems of Interpretation”, Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, vol. 12 (3-4), pp. 197-271.

Jakimowicz, T. 1982. „Od kolekcji „curiosites artistiques” ku muzeum. Zbieractwo artystyczne Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w latach 1852-1899”, Studia Muzealne 13, pp. 15-73.

Johnston, A. W. 1979. Trademarks on Greek vases, Warminster.

Johnston, A. W. 2006. Trademarks on Greek vases: addenda, Oxford.

Kanowski, M. G. 1984. Containers of classical Greece: a handbook of shapes, New York.

Kąsinowska, R. 2011. Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł, Gołuchów.

Kłudkiewicz, K. 2014. „Pomiędzy sferą prywatną a działalnością publiczną ‒ aktywność kolekcjonerska Izabelli z Czartoryskich hr. Działyńskiej w 2. połowie XIX wieku”, in: eds. J. Kita, M. Sikorska-Kowalska, Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy”. Polki w realiach epoki, t. 2, Łódź-Olsztyn, pp. 177-192.

Kłudkiewicz, K. 2016. Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Poznań.

Kuhnke, M. 2002. „Gołuchów historia stworzenia i rozproszenia kolekcji. Część 1”, Cenne, Bezcenne, Utracone 6, pp. 6-9.

Kuhnke, M. 2003. „Gołuchów historia stworzenia i rozproszenia kolekcji. Część 2”, Cenne, Bezcenne, Utracone, 1-2, pp. 10-13.

Kuhnke, M. 2018. Odzyskane/nieodzyskane. Tułacze losy kilku dzieł sztuki zagrabionych z kolekcji Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, in: Inga Głuszek ed., Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, Poznań, pp. 50-59.

Kunze-Götte, E. 1973. CVA Germany 37, München 8: Staatliche Antikensammlung, ehemals Museum antiker Kleinkunst, München.

Kunze-Götte, E. 1982. CVA Germany 48, München 9: Staatliche Antikensammlung, München.

Jongkees-Vos, M. F. 1972. CVA The Netherlands 3. Leiden: Rijksmuseum van Oudheden 1, Leiden.

Lissarrague, F. 1989. “The World of the Warrior.” in: C. Bérard ed., A city of images: iconography and society in ancient Greece, Princeton, pp. 39-51.

Lissarrague, F. 1990. L ‘Autre guerrier: Archers, peltastes, cavaliers dans l’imagerie attique. Paris-Rome.

Lissarrague, F. 2001. Greek Vases. The Athenians and their Images, New York.

Łuczak, A. 2011. Utracone decorum. Grabież dóbr z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasach okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, Warszawa-Poznań.

Łuczak, A. 2011. Utracone decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, Warszawa.

Marconi, C. 2004. “Images for a Warrior. On a Group of Athenian Vases and Their” in: C. Marconi ed., Public Greek Vases. Images, Contexts and Controversies. Proceedings of the Conference sponsored by The Center for the Ancient Mediterranean at Columbia University, 23-24 March 2002, Columbia Studies in the Classical Tradition, Vol. 25, Leiden, pp. 27-40.

Marek, D. 1994. Ordynacja gołuchowska Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej (1830-1899), Poznań.

Mężyński, A. 1987. Jan Działyński 1829-1880, Wrocław.

Mingazzini, P. 1954. CVA Italy 23, Capua: Museo Campano 2, Capua.

Mizera, G. 2000. Straty wojenne. Sztuka starożytna: obiekty utracone w Polsce w latach 1939- 1945. T. 1, 2, Warszawa.

Moignard, E. 1997. CVA Great Britain 18, Glasgow: The Glasgow collections-the Hunterian Museum, the Glasgow Museum and Art Gallery, Kelvingrove, the Burrell Collection, Oxford.

Mommsen, H. 1980. CVA Germany 45, Berlin 5: Antikenmuseum 5, München.

Mommsen, H. 2013. CVA Germany 94, Berlin 14: Attisch schwarzfigurige Amphoren, München.

Moore, M., von Bothmer, D. 1976. CVA USA 16, New York: Metropolitan Museum of Art 4. Attic Black-Figured Neck-Amphorae, New York.

Osborn, R. 2004. “Images of a Warrior. On a Group of Athenian Vases and Their Public” in: C. Marconi ed., Greek Vases. Images, Contexts and Controversies. Proceedings of the Conference sponsored by The Center for the Ancient Mediterranean at Columbia University, 23-24 March 2002, Columbia Studies in the Classical Tradition, Vol. 25, Leiden, pp. 41-54.

Paribeni, E. 1980. CVA Italy 57, Fiesole 1: Collezione Costantini, Roma.

Recke, M. 2002. Gewalt und Leid, Das Bild des Krieges bei den Athenern im 6. und 5. Jh. v. Chr. Istanbul.

Sidorova, N. 1996. CVA Russa 1, Moskow 1: Pushkin State Museum of Fine Arts, Moskow.

Skuratowicz, J. 1981. Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim, Poznań.

Steiner, A. 2009. Reading Greek Vases, Cambrie.

Urbanowicz, B. 1970. „Dzienniki Fishornu”, in: Stanisław Lorentz ed., Walka o dobra kultury Warszawa 1939-1945, t. 2, Warszawa, pp. 334-384.

Vos, M. F. 1963. Scythian archers in archaic Attic vase-painting, Groningen.

Opublikowane

2022-12-20

Numer

Dział

Artykuły