NOTA RETRAKCYJNA 2

Autor

  • Antoni Różalski Preses Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
  • Wanda M. Krajewska Redaktor Naczelny Wydawnictwa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
  • Mariusz Mielczarek Redaktor Naczelny "Acta Archaeologica Lodziensia"

DOI:

https://doi.org/10.26485/AAL/2023/69/01

Abstrakt

Nota odnosi się do artykułu:
"ARTYKUŁ WYCOFANY Z POWODU PLAGIATU: Monety brązowe w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem w połowie III wieku. Studium obiegu"

My, Wydawca i Redaktor Naczelny "Acta Archaeologica Lodziensia", wycofaliśmy poniższy artykuł:
Rakoczy Jacek. 2015. Monety brązowe w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem w połowie III wieku. Studium obiegu, "Acta Archaeologica Lodziensia", 61, ss. 49-61.

Artykuł został wycofany z powodu plagiatu pracy autorstwa Cristiana Găzdaca pt. "Monetary circulation in Dacia and the provinces from the Middle and Lower Danube from Trajan to Constantine I (AD 106-337)", opublikowanej w 2010 r. przez wydawnictwo Mega Publishing House.

Wycofany artykuł pozostanie na stronie internetowej czasopisma, oznaczony informacją o retrakcji.

9 października 2023 r.

 

ADDENDUM
Pierwotnym źródłem plagiatu wskazanego w nocie retrakcyjnej jest artykuł autorstwa Cristiana Găzdaca pt."Aspects of coin circulation in Roman Dacia" opublikowany w monografii pt. "Roman Coins Outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radziwill Palace, Nieborow (Poland), 3-6 September 2005", Moneta 84, Wetteren 2008, ss. 269-294.

5 grudnia 2023 r.

Pobrania

Opublikowane

2023-10-17

Jak cytować

Różalski , A., Krajewska , W. M., & Mielczarek, M. (2023). NOTA RETRAKCYJNA 2. Acta Archaeologica Lodziensia, 69. https://doi.org/10.26485/AAL/2023/69/01

Numer

Dział

NOTA RETRAKCYJNA