Informacje dla bibliotekarzy

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są w bazach: CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.