Łódzkie badania klimatu miasta

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/AGL/2019/108/3

Słowa kluczowe:

klimat miast, miejska wyspa ciepła, bilans cieplny miast, radon, strumienie CO2 i CH4

Abstrakt

W pracy przedstawiono rys historyczny oraz główne osiągnięcia badaczy łódzkich w zakresie klimatu miast. Chociaż regularne pomiary meteorologiczne w Łodzi rozpoczęto na początku XX w., to rozwój klimatologii miejskiej, rozumianej jako wpływ miasta na pole elementów meteorologicznych, datuje się na lata 50. ubiegłego wieku. Szczególną aktywizację działań w zakresie klimatologii miejskiej w ośrodku łódzkim przyniosła ostatnia dekada XX w. i początek obecnego stulecia. Obok studiów nad klasycznymi problemami miejskiej wyspy ciepła czy stosunków solarnych, w okresie tym przeprowadzono unikatowe pomiary bilansu cieplnego, wymiany powierzchniowej gazów cieplarnianych (CO2 i CH4), czy stężenia radonu w mieście; zastosowano nowatorskie metody pomiarowe (scyntylometria) i zbudowano autorskie modele numeryczne.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-05

Numer

Dział

Artykuły