Badania klimatu Lublina

Autor

  • Bogusław M. Kaszewski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Hydrologiii Klimatologii https://orcid.org/0000-0002-0797-4284

DOI:

https://doi.org/10.26485/AGL/2019/108/4

Słowa kluczowe:

stacje meteorologiczne, klimat i bioklimat miasta, zmiany klimatu, Lublin

Abstrakt

Na podstawie literatury przedstawiono stan badań klimatu Lublina w ujęciu historycznym od połowy XIX wieku. Ze względu na brak długiej jednorodnej serii danych badania te do końca II wojny światowej były nieliczne. Postęp w badaniach klimatu Lublina zaznaczył się w okresie, w którym powstały trzy nowe stacje meteorologiczne, czyli w latach 40. i 50. XX wieku. W niniejszym opracowaniu wydzielono trzy zasadnicze grupy prac: 1 – dotyczące zmienności poszczególnych elementów meteorologicznych i wybranych charakterystyk oraz wskaźników bioklimatycznych, 2 – pokazujące odrębność klimatu Lublina w sto-sunku do innych miast, 3 – dotyczące przestrzennego zróżnicowania wybranych elementów pogody i klimatu na terenie miasta.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-05

Numer

Dział

Artykuły