Od Redakcji

Autor

  • Redakcja Przeglądu Socjologicznego

Abstrakt

Na prezentowany zeszyt „Przeglądu Socjologicznego” składają się artykuły dotyczące problemów, których analiza ma długą tradycję w historii socjologii, jak i problemów podejmowanych stosunkowo od niedawna (zwłaszcza w kontekście polskim).

Piotr Kulas przygląda się rozważaniom Józefa Chałasińskiego na temat polskiej inteligencji. Autor artykułu argumentuje, że były one konsekwencją poglądów Chałasińskiego na pokrewne, interesujące go zagadnienia: demokratyzację kultury, awans społeczny, napięcia między kulturą szlachecką a kulturą chłopską oraz kwestię narodu.

Następnie Sebastian Medoń pokazuje, jak wyglądają procesy konstytuowania się wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Autor stara się prześledzić, w jaki sposób jakość powietrza stała się problemem społecznie istotnym, a także poświęca szczególną uwagę działalności ruchu społecznego – Polskiego Alarmu Smogowego.

Z kolei Joanna Szalacha-Jarmużek, na przykładzie badań własnych dotyczących płatności bezgotówkowych, opisuje wyzwania metodologiczne, jakie wiążą się z badaniami procesu instytucjonalizacji zjawisk ekonomicznych w dynamicznie zmieniającym się środowisku. W artykule przedstawiona jest koncepcja wykorzystania modelu rekursywnego instytucjonalizacji autorstwa Stephena Barleya i Pameli Tolbert do projektu badania procesu kształtowania się zjawiska bezgotówkowości w gospodarce.

Agnieszka Karpińska analizuje koncepcję nauki postnormalnej Silvia Funtowicza i Jerome’a Ravetza i dochodzi do wniosku, że jest to propozycja politycznego (czy też publicznego) procesu decyzyjnego i że stanowi przykład opisanego przez Pierre’a Bourdieu procesu budowania autorytetu uczonego poprzez narzucenie własnej definicji nauki.

Katarzyna Suwada przedstawia przykłady doświadczenia ojców (i ich partnerek), którzy zdecydowali się na wzięcie co najmniej dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego. Dzięki tej analizie dowiadujemy się, jak wygląda ich stosunek do pracy zawodowej oraz relacje z dziećmi, a także jakie są reakcje najbliższego otoczenia na podjęcie przez nich decyzji o urlopie.

W ostatnim z artykułów Olena Oleksiyenko rozpatruje teoretyczne możliwości i praktyczne zastosowania recyklingu danych sondażowych i ich harmonizacji. Zdaniem Autorki, opisane przez nią procedury harmonizacji mogą znaleźć zastosowanie w badaniach zarówno innych rzadkich zjawisk, jak i innych grup mniejszościowych, czyli w badaniach, które często borykają się z problemem małych prób.

Proponujemy czytelnikom także lekturę recenzji książki. Anna Kulpa omawia kolejną publikację Magdaleny Szpunar „(Nie)potrzebna wrażliwość” [2018], traktującą o wpływie nowych mediów na zachowania człowieka.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-08

Jak cytować

Przeglądu Socjologicznego, R. (2021). Od Redakcji. Przegląd Socjologiczny, 70(1), 7–8. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Przeglad-Socjologiczny/article/view/1248

Numer

Dział

OD REDAKCJI