Innowacja, kontrola, opór, normalizacja: pracownicze sposoby radzenia sobie z pandemicznym kryzysem w miejscu pracy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/1

Słowa kluczowe:

innowacja, kontrola, opór, normalizacja, pandemia, Covid-19, praca

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zbiorowych, pracowniczych sposobów radzenia sobie z kryzysem w miejscu pracy wywołanym przez pandemię Covid-19. Zostały one poddane konceptualizacji z wykorzystaniem pojęć uwrażliwiających (innowacji, kontroli, oporu i normalizacji w miejscu pracy), które wywiedziono z socjologii pracy i socjologii ekonomicznej. Pojęcia te oraz relacje pomiędzy nimi zostały ugruntowane empirycznie w badaniach nad doświadczeniami pracowników i pracownic, których praca okazała się niezbędna dla reprodukcji społecznej w warunkach pandemii w Polsce. Dane empiryczne obejmują zogniskowane wywiady grupowe i wywiady biograficzne z osobami pracującymi w edukacji, ochronie zdrowia, pomocy społecznej i logistyce. Badania prowadzą do wniosku, że wykorzystywanie „oddolnych” pomysłów na organizację pracy („innowacja”), konflikty wokół kontroli nad procesem pracy i jakości pracy („kontrola” i „opór”), a także instytucjonalizacja ukształtowanych w okresie kryzysu norm („normalizacja”) tworzą sekwencje zbiorowych reakcji pracowników i pracownic na pandemiczny kryzys w miejscu pracy. W artykule analizie poddane zostają dwie, najbardziej typowe w materiale empirycznym sekwencje (sekwencje kontestacyjne i sekwencje normalizacyjne) oraz ich wybrane uwarunkowania.

Bibliografia

Abbasi Kamran. 2022. “Climate, pandemic, and war: An uncontrolled multicrisis of existential proportions”, BMJ 376 , https://doi.org/10.1136/bmj.o689.

Ackroyd Stephen, Paul Thompson. 2022. Organisational misbehaviour. London: Sage.

Arak Piotr. 2021. Pandemonia. Czy koronawirus zakończył erę neoliberalizmu?. Warszawa: Poltext.

Blumer Herbert. 1954. “What is wrong with social theory?”. American Sociological Review 19(1): 3–10.

Braverman Harry. 1974. Labour and monopoly capital. The degradation of work in the twentieth century. New York & London: Monthly Review Press.

Bundy Jonathan, Michael Pfarrer, Cole Short, Timothy Coombs. 2017. “Crises and crisis management: Integration, interpretation, and research development”. Journal of Management 43(6): 1661–1692. https://doi.org/10.1177/0149206316680030.

Chemali Souaad, Almudena Mari-Sáez, Charbel El Bcheraoui, Heide Weishaar. 2022. “Health care workers’ experiences during the COVID-19 pandemic: a scoping review”. Human Resources for Health 20(1): 1−17. https://doi.org/10.1186/s12960-022-00724-1.

Crouch Colin. 2022. “Reflections on the COVID moment and life beyond neoliberalism”. Transfer: European Review of Labour and Research 28(1): 31–45. https://doi.org/10.1177/10242589221078125.

Czapliński Przemysław, Joanna Bednarek. 2022. Zanim wróci. W: To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii. P. Czapliński, J. Bednarek (red.), 11−27. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Drozdowski Rafał, Marek Krajewski, Piotr Luczys, Małgorzata Kubacka. 2022. “In between: defensive reactivity of public instutions in Poland to the Covid-19 pandemic”. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 84(1): 229−246. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.1.17.

Eurostat. 2023. Eurostat Labour Force Survey – Labour Market Database. https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database [dostęp: 27.05.2023].

Gallie Duncan. 2013. Economic crisis, quality of work, and social integration: The European experience. Oxford: Oxford University Press.

Glaser Barney. 1978. Theoretical sensitivity. Advances in the methodology of Grounded Theory, Mill Valley: Sociology Press.

GUS. 2015. Związki zawodowe w Polsce w 2014 r. Warszawa. https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/zwiazkizawodowe-w-polsce-w-2014-r-,10,1.html [dostęp: 4.01.2023].

GUS. 2021. Rocznik Statystyczny Pracy 2021. Warszawa: GUS.

Gardawski Juliusz, Ryszard Rapacki. 2021. “Patchwork capitalism in Central and Eastern Europe – a new conceptualization”. Warsaw Forum of Economic Sociology 2(23). https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/3399 [dostęp: 27.05.2023].

Gardawski Juliusz, Adam Mrozowicki, Jacek Burski, Jan Czarzasty, Mateusz Karolak. 2022. Polacy pracujący w czasie Covid-19. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Hirschman Albert. 1995. Krytyka, lojalność, rozstanie: Reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa. Kraków: Znak.

Hodder Andy. 2020. “New technology, work and employment in the era of COVID-19: Reflecting on legacies of research”. New Technology, Work and Employment 35(3): 262–275.

Jedynak Piotr, Sylwia Bąk. 2021. Risk management in crisis: Winners and losers during the COVID-19 pandemic. London: Routledge.

Kozek Wiesława. 2011. Gra o jutro usług publicznych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzyżanowski Michał. 2020. “Normalization and the discursive construction of «new» norms and «new» normality: Discourse in the paradoxes of populism and neoliberalism”. Social Semotics 30(4): 431–448. https://doi.org/10.1080/10350330.2020.1766193.

Kubisa Julia, Katarzyna Rakowska. 2021. “Established and emerging fields of workers’ struggles in the care sector: The case of Poland”. Transfer 27(3): 353–366. https://doi.org/10.1177/10242589211028097.

Loustaunau Lola, Lina Stepick, Ellen Scott, Larissa Petrucci, Miriam Henifin. 2021. “No choice but to be essential: Expanding dimensions of precarity during COVID-19”. Sociological Perspectives 64(5): 857–875.

Maciejewska Małgorzata, Adam Mrozowicki, Agnieszka Piasna. 2016. The silent and crawling crisis: International competition, labour market reforms and precarious jobs in Poland. W: Unemployment, internal devaluation and labour market deregulation in Europe. M. Myant, S. Theodoropoulou, A. Piasna (red.), 229−254. Brussels: ETUI.

McCallum Jamie M. 2022. Esssential. How the pandemic transformed the long fight for worker

justice. New York: Basic Books.

May Carl, Tracy Finch. 2009. “Implementing, embedding, and integrating practices: An outline of normalisation process theory”. Sociology 43(3): 535–554. https://doi.org/10.1177/003803850910.

Mezzadri Alessandra. 2022. “Social reproduction and pandemic neoliberalism: Planetary crises and the reorganisation of life, work and death”. Organization 29(3): 379–400. https://doi.org/10.1177/13505084221074042.

Milburn Thomas W., Randall S. Schuler, Kenneth H. Watman. 2016. “Organizational crisis. Part I: Definition and conceptualization”. Human Relations 36(12): 1141–1160. https://doi.org/10.1177/001872678303601205.

Mrozowicki Adam, Szymon Pilch. 2021. “Job quality and workers’ power in logistics in the context of the COVID-19 (post)pandemic crisis in Poland”. Warsaw Forum of Economic Sociology 12(23): 7−43. https://econjournals.sgh.waw.pl/wfes/article/view/3158/2831 [dostęp: 27.05.2023].

Mulgan Geoff, Simon Tucker, Ali Rushanara, Ben Sanders. 2007. Social innovation: What it is, why it matters and how it can be accelerated. London: University of Oxford, Young Foundation.

Natali David. 2022. “COVID-19 and the opportunity to change the neoliberal agenda: Evidence from socio-employment policy responses across Europe”. Transfer: European Review of Labour and Research 28(1): 15–30. https://doi.org/10.1177/10242589221097231.

Pearson Christine M., Judith Clair. 1998. “Reframing crisis management”. The Academy of Management Review 23(1): 59–76. https://doi.org/10.2307/259099.

Polanyi Karl. 2010. Wielka transformacja. Warszawa: PWN.

Rapacki Ryszard (red.). 2019. Kapitalizm patchworkowy w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: PWE.

Schumpeter Joseph. 1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: PWN.

Schütze Fritz. 2008. “Biography analysis on the empirical base of autobiographical narratives: How to analyse autobiographical narrative interviews – Part one”. European Studies on Inequalities and Social Cohesion (1–4): 153–243.

Stewart Paul, Adam Mrozowicki, Andy Danford, Ken Murphy. 2016. “Lean as ideology and practice: A comparative study of the impact of lean production on working life in automotive manufacturing in the United Kingdom and Poland”. Competition & Change 20(3): 147–165. https://doi.org/10.1177/1024529416636192.

Strumińska-Kutra Marta, Bolesław Rok. 2016. Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego. Warszawa: Poltext.

Tooze Adam. 2021. Shutdown: How covid shook the world’s economy. New York: Viking

Vandaele Kurt. 2021. “Applauded «nightingales» voicing discontent. Exploring labour unrest in health and social care in Europe before and since the COVID-19 pandemic”, Transfer: European Review of Labour and Research 27(3): 399–411. https://doi.org/10.1177/10242589211031103.

Wielecki Krzysztof. 2012. Kryzys i socjologia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-15

Jak cytować

Mrozowicki, A. (2023). Innowacja, kontrola, opór, normalizacja: pracownicze sposoby radzenia sobie z pandemicznym kryzysem w miejscu pracy. Przegląd Socjologiczny, 72(3), 9–38. https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/1

Numer

Dział

ARTYKUŁY