Doświadczanie i przewidywanie kryzysu przez polskie gospodarstwa domowe w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/5

Słowa kluczowe:

gospodarstwo domowe, kryzys, pandemia, trajektoria, budżety domowe

Abstrakt

Celem tekstu jest prezentacja podejść gospodarstw domowych do przeżywanego lub przewidywanego kryzysu związanego z wybuchem pandemii COVID-19. Nasze analizy opierają się na dziennikach i pamiętnikach uzyskanych w I edycji konkursu pamiętnikarskiego „Życie codzienne w czasach koronawirusa” zorganizowanego w pierwszych miesiącach pandemii (marzec- -lipiec 2020). Analiza materiałów, pisanych przez osoby w bardzo odmiennych sytuacjach życiowych i ekonomicznych, ujawniła, że zasoby gospodarstwa domowego wpływały na dotkliwość i postrzeganie kosztów pandemii. W artykule tym pokazujemy, jak nierównomierny wpływ pandemii przejawia się w procesach trajektoryjnych, oczekiwaniach i wyobrażeniach przyszłości oraz postawach wobec „zbierających się czarnych chmur” zwiastujących kryzys. Argumentujemy, że efekty niepewności wywołanej pandemią będą miały wpływ na przyszłe działania niektórych gospodarstw domowych, a sam uświadomiony potencjał trajektoryjny, nawet bez przekształcenia się w trajektorię porażki czy rzeczywistą walkę o utrzymanie sytuacji finansowej gospodarstwa na dotychczasowym poziomie, może powodować utratę poczucia bezpieczeństwa.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-15

Jak cytować

Olcoń-Kubicka, M., Kubicki, P., Posłuszny, Łukasz, & Felczak, J. (2023). Doświadczanie i przewidywanie kryzysu przez polskie gospodarstwa domowe w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19. Przegląd Socjologiczny, 72(3), 117–142. https://doi.org/10.26485/PS/2023/72.3/5

Numer

Dział

ARTYKUŁY