Are non-cash payments the solution to limit the size of the shadow economy?

Authors

  • Anna Kowal-Pawul Rzeszów University, Institute of Economics and Finance, Poland
  • Wojciech Lichota Rzeszów University, Institute of Economics and Finance, Poland

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2024/130/6

Keywords:

shadow economy, cashless payments, tax gap

Abstract

Background:The research available in the literature shows that cash payments significantly determine the development of the shadow economy. In Poland, the size of the unobservable economy poses a challenge to the political and financial security of the state. The legislator is introducing solutions using digital technology and artificial intelligence (e.g., SAF-T, online cash registers, STIR, structured e-invoices) aimed at reducing activity in the shadow economy, which accounts for a significant part of the tax gap. As there is a large percentage of cash payments, these tools are not able to reduce its size significantly. Thus, it is necessary to promote and increase the number of non-cash payments, which should improve the analytical and control capabilities of tax services.1

 

Research purpose: The purpose of the article is to identify the main causes of the shadow economy and how cash circulation contributes to it. The article ascertains whether the development of non-cash payments (increasing their number, value and share in the total value of transactions made) contributes to reducing the size of the shadow economy. The research goal has been achieved. However, despite the growth of non-cash settlements, the shadow economy has been growing steadily since 2020. The factors for its growth should be sought outside the sphere of payments.

 

Methods: The research was based on a search of the literature on the unobservable economy, its essence and main causes, and the paper cites research on reducing the shadow economy by promoting cashless payments. Data on non-cash payments in Poland – their number, value and share in the total value of transactions made – are presented and interpreted. They are juxtaposed with data on the level of the shadow economy in Poland. The paper is mainly supported by analysis of industry reports and data from the National Bank of Poland and the IPAG Institute Foundation.

 

Conclusions: Despite the increasing popularity of cashless payments in Poland, the size of the shadow economy has been growing steadily since 2020. This is mainly influenced by the deteriorating economy, which is a result of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine. In Poland, a large proportion of payments are still made in cash, which still provides ample room for hiding all or part of the business, especially during the economic crisis. It is recommended that cashless payments continue to be promoted along with the digitization of tax settlements.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arsić M., Arandarenko M., Radulović B., Ranđelović S., Janković I., Causes of the Shadow Economy, in: G. Krstić, F. Schneider, Formalizing the Shadow Economy in Serbia. Policy Measures and Growth Effects, Springer, New York–Dordrecht–London 2015, pp. 21–45

Berardini F., Renzi F., Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza. Mind the Gap! The (unexpected) impact of COVID-19 pandemic on VAT revenue in Italy, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers) 2022/669.

Borcuch A., Wpływ rynku płatności elektronicznych na ograniczanie szarej strefy, Finanse: czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN 2012/1 (5), pp. 68–80.

Ćwiąkała-Małys A., Obniżenie limitu płatności gotówkowych jako element efektywnego ograniczenia szarej strefy w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017/480, pp. 39–49.

Deloitte, Economic impact of real-time payments, Reaserch Report, 2019, https://www2.deloitte. com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-economic-impact-of-real-time-payments-report-vocalink-mastercard-april-2019.pdf; accessed: 28.01.2024.

Dobovšek B., Slak B., Economic crisis and “white informal economy” – a slippery slope, International Journal of Sociology and Social Policy 2017/37 (7/8), pp. 468–476.

EY, Reducing the Shadow Economy through Electronic Payments, 2016, p. 1, https://assets. ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_pl/topics/eat/pdf/ey-report-2016-reducing-the-shadow-economy-through-electronic-payments.pdf; accessed: 2.12.2023.

EY, Reducing the Shadow Economy through Electronic Payments: technical appendices, Warszawa 2018, https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_pl/topics/eat/pdf/03/ ey-shadow-economy-study-technical-appendices.pdf; accessed: 2.12.2023.

EY, Szara strefa w Polsce, Warszawa 2020, p. 6, https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_pl/topics/eat/pdf/03/ey-szara-strefa-w-polsce-final.pdf; accessed: 2.12.2023.

Foundation for Economic & Industrial Research, Digital payments and tax revenues in Greece, 2015, http://iobe.gr/docs/research/en/RES_05_F_21102015_REP_EN.pdf; accessed: 28.01.2024.

Fundowicz J., Łapiński K., Stefanowicz J., Wyżnikiewicz B., Wyżnikiewicz D., Szara strefa 2021, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Warszawa 2021.

Fundowicz J., Łapiński K., Wyżnikiewicz B., Szara strefa 2023, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Warszawa 2023.

Fundowicz J., Łapiński K., Wyżnikiewicz B., Wyżnikiewicz D., Szara strefa 2019, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Warszawa 2019.

Harasim J., Zwyczaje płatnicze konsumentów a możliwości ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2015/2 (938), pp. 17–30.

Hassan M., Schneider F., Size and development of the shadow economies of 157 worldwide countries: Updated and new measures from 1999 to 2013, Journal of Global Economics 2016, Discussion Paper No. 10281.

Immordino G., Russo F., Cashless Payments and Tax Evasion, Centre for Studies in Economics and Finance, Working Paper 2016/445.

International Monetary Fund, Sweden. Selected issues, International Monetary Fund, Washington 2021.

Jakubowska M., Szara strefa w gospodarce i metody jej zwalczania w zakresie ograniczania skali nierejestrowanych transakcji, Catallaxy 2019/4 (2), pp. 87–94.

Kelmanson B., Kirabaeva K., Medina L., Mircheva M., Weiss J., Explaining the Shadow Economy in Europe: Size, Causes and Policy Options, IMF Working Papers, Washington 2019.

Khiaonarong T., Humphrey D., Measurement and Use of Cash by Half the World’s Population, IMF Working Papers 2023/WP/23/62, p. 2.

Kotowski R. (ed.), Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe wyniki badania, NBP, Warszawa 2021.

Kowal A., Lichota W., Proces cyfryzacji podatku VAT w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne 2020/CXV, pp. 265–282.

Kowal-Pawul A., Ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje cyfryzacji podatku od towarów i usług w Polsce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2022.

Kowal-Pawul A., Przekota G., Importance of VAT digitization for income disclosure in section F-construction – a case for Poland, Journal of International Studies 2021/14 (4), pp. 67–89.

Krajewska A., Podatki – Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie, Warszawa 2004.

Lipczyńska A., Wykrywanie nadużyć podatkowych. Prawo Benforda i Jednolity Plik Kontrolny, Difin, Warszawa 2019.

Liptak Z., Rozkrut M., Shmel’ova M., Chałuda O., Pietrzczyk M. (eds.), Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce, The Global Compact Network Poland, Warszawa 2016.

Luong T., Nguyen T., Nguyen T., Rule of Law, Economic Growth and Shadow Economy in Transition Countries, The Journal of Asian Finance, Economics and Business 2020/7 (4), pp. 145–154.

NBP, Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2017 r., Warszawa 2018.

NBP, Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2020 r., Warszawa 2021.

NBP, Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2022 r., Warszawa 2023.

NBP, Porównanie wybranych elementów polskiego sektora płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej w 2019 r., Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2020.

NBP, Porównanie wybranych elementów polskiego sektora płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2021 r., Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2022.

OECD, Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats, Paris 2017.

Pasternak-Malicka M., Pozytywne i negatywne konsekwencje szarej strefy postrzeganej jako „zręczność podatkowa” podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2020/24 (73), pp. 128–142.

Pismo z dnia 12 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2- 1.4010.7.2017.2.AT Limit 15.000 zł dla transakcji gotówkowych.

Polski Instytut Ekonomiczny, Szara strefa w Polsce, Policy Paper 2019/7, Warszawa 2019.

Poniatowski G., Bonch-Osmolovskiy M., Śmietanka A., Sojka A., VAT gap in the EU – Report 2023, Publications Office of the European Union, European Commission, CASE, Luxembourg 2023.

Ranđelović S., Arsić M., Tanasković S., The impact of an increase in cashless payments on the shadow economy and public finance in Serbia, Foundation for the Advancement of Economics, Belgrade 2022.

Rogalska M., Szymczakiewicz J., Wieciech L., Wyszkowski K. (eds.), Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce, UN Global Compact Network Poland, Warszawa 2023.

Schneider F., Shadow Economies of 145 Countries all over the World: What do we really know?, CREMA Working Paper Series, Center for Research in Economics, Management and the Arts, Zürich 2005.

Schneider F., Williams C., The Shadow Economy, The Institute of Economic Affairs, London 2013.

Sung M., Awasthi R., Lee H., Can Tax Incentives for Electronic Payments Reduce the Shadow Economy? Korea’s Attempt to Reduce Underreporting in Retail Businesses, Equitable Growth, Finance and Institutions Global Practice Group, Policy Research Working Paper 7936.

Varotsis N., A Fiscal Policy Foresight Tax Model, Shadow Economy Reduction, and E-Payment Institutionalization as a Result of Knowledge Management, Theoretical Economics Letters 2022/12 (6).

World Bank Group, Electronic Payments Acceptance Incentives Literature Review and Country Examples, Washington 2020, p. 14.

Yamen A., Coskun A., Mersni H., Digitalization and tax evasion: the moderation effect of corruption, Economic Research-Ekonomska Istraživanja 2023/36:2.

Cash demand in the shadow economy, Deutsche Bundesbank, 2019, https://www.bundesbank. de/resource/blob/793190/466691bce4f27f76407b35f8429441ae/mL/2019-03-bargeld-data. pdf; accessed: 2.12.2023.

Cash payment: Cash limits in Europe, https://www.evz.de/en/shopping-internet/cash-payment-limitations.html; accessed: 28.01.2024.

Dal 1° gennaio 2022 limite per l’utilizzo del contante a 1.000 euro, https://www.ipsoa.it/ documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2021/12/16/1-gennaio-2022-limite-utilizzo-contante-1-000-euro; accessed: 2.12.2023.

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje: płatności gotówkowe i bezgotówkowe, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001266; accessed: 2.12.2023.

Limits on the use of cash in Italy, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000369_ EN.html; accessed: 2.12.2023.

Narodowa Loteria Paragonowa, https://www.gov.pl/web/finanse/narodowa-loteria-paragonowa; accessed: 28.01.2024.

W Polsce rośnie szara strefa, ale mogłaby bardziej, gdyby nie rozwój obrotu bezgotówkowego. Nowa analiza, https://www.cashless.pl/13326-szara-strefa-a-obrot-bezgotowkowy; accessed: 2.12.2023.

Downloads

Published

2024-04-26

How to Cite

Kowal-Pawul , A., & Lichota, W. (2024). Are non-cash payments the solution to limit the size of the shadow economy?. Studia Prawno-Ekonomiczne, 130, 127–143. https://doi.org/10.26485/SPE/2024/130/6

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS