Preliminary report on the research of the JU Institute of Archeology and the AGH UST Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering at the Dajaniya and Tuwaneh sites in Jordan – seasons 2018-2019

 • Jarosław Bodzek Jagiellonian University, Institute of Archaeology https://orcid.org/0000-0002-4272-4117
 • Kamil Kopij Jagiellonian University, Institute of Archaeology https://orcid.org/0000-0001-9937-9791
 • Łukasz Miszk Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw https://orcid.org/0000-0002-5774-4647
 • Paweł Ćwiąkała Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering of the AGH University of Science and Technology in Kraków https://orcid.org/0000-0001-5526-0908
 • Edyta Puniach Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering of the AGH University of Science and Technology in Kraków https://orcid.org/0000-0003-0607-0432
 • Małgorzata Kajzer Tthe Department of Interdisciplinary Archaeological Research in the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences https://orcid.org/0000-0001-6176-3536
 • Szymon Jellonek Tthe Faculty of Archaeology, University of Warsaw https://orcid.org/0000-0001-6500-3286
 • Agnieszka Ochałek The Department of Mining Area Protection, Geoinformation and Mining Surveying at the Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering of the AGH University of Science and Technology in Kraków
 • Dawid Mrocheń Polish Academy of Sciences Strata Mechanics Research Institute in Kraków https://orcid.org/0000-0003-0691-7947
 • Agata Głowacka Jagiellonian University, Institute of Archaeology
 • Maciej Bernaś The Lodz Film School
Słowa kluczowe: Tuwaneh, Dajaniya, archaeological survey; archaeology of South Jordan; laser scanning; Nabatean archaeology, photogrammetry, Roman archaeology

Abstrakt

W artykule publikowane są wyniki badań ekspedycji Instytutu Archeologii UJ i Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w południowo-zachodniej Jordanii na stanowiskach Dajaniya (Ma’an Husseiniyeh) i Tuwaneh (Tafila Hessa) z lat 2018-2019.. Badania miały na celu wykonanie szczegółowych planów stanowisk oraz zadokumentowanie stanu zachowania pozostałości architektonicznych z użyciem fotogrametrii (z wysięgnika oraz latawca) oraz skaningu laserowego. Ponadto zarejestrowano również wkopy rabunkowe na obu stanowiskach. Przeprowadzono również prospekcję powierzchniową zbierając materiał ceramiczny oraz pojedyncze zabytki metalowe, która w przypadku Tuwaneh objęła centralną część stanowiska (w okolicach tzw. karawanseraju) oraz część wkopów rabunkowych i ich hałd. W 2019 roku wykonano również badania wykopaliskowe w obrębie trzech wykopów sondażowych w Tuwaneh na terenie starożytnych term.

Bibliografia

Bodzek J., Kopij K., Miszk L., 2019 “Threats to Cultural Heritage and its protection in Jordan – three case studies”, Wiadomości Konserwatorskie/ Journal of Heritage Conservation 57/2019, 38-49.

Bodzek J., Kopij K., Miszk Ł, Ćwiąkała P., Puniach E, Kajzer M., Ochałek A., Mrocheń D., Słodowska A., Sawicka K., Widuch K., Dec H., Bernaś M., Ruchała J., Cierpich P., Maniak G., Mielczarek D., 2019a Results of “Archaeological Study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu: DTu) 2018 survey of Dajaniya (Ma’an-Husseiniyeh), Southern Jordan, In P.Kołodziejczyk (ed.), Discovering Edom: Polish archaeological activity in southern Jordan, Kraków, 2019, 51-67.

Bodzek J., Kopij K., Miszk Ł, Ćwiąkała P., Puniach E, Kajzer M., Ochałek A., Mrocheń D., Słodowska A., Sawicka K., Widuch K., Dec H., Bernaś M., Wójcik A., 2019b Results of “Archaeological Study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey in Tuwaneh (Tafila-Hesa), Southern Jordan, In. P. Kołodziejczyk (ed.), Discovering Edom: Polish archaeological activity in southern Jordan, Kraków, 2019, 69-85.

Brünnow R.E., von Domaszewski A., 1904. Die Provincia Arabia: Auf Grund zweier in den Jahren 1897 und 1898 unternommenen Reisen und der Berichte früherer Reisender. Einer Band. Strassburg.

Brünnow R.E., von Domaszewski A., 1905. Die Provincia Arabia: Auf Grund zweier in den Jahren 1897 und 1898 unternommenen Reisen und der Berichte früherer Reisender. Zweiter Band. Strassburg.

Doughty C. M. 1921. Travels in Arabia Desert, Vol. I, (third edition), London-Boston 1921.

Fiema Z.T., 1993. Tuwaneh and the Via Nova Traiana in Southern Jordan: A short notice on the 1992 season. Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 37, 549-550.

Fiema Z.T., 1997. At-Tuwana – the development and decline of a classical town in Southern Jordan (with a note on the site preservation). Studies in the History and Archaeology of Jordan, 6, 313-316.

Findlater G., 2002. Limes Arabicus, via Militaris and resource control in Southern Jordan. In Ph. Freeman, J. Bennett, Z.T. Fiema, B. Hoffmann (eds.), Limes XVIII: Proceedings of the XVIIIth International Congress of Roman Frontier Studies, held in Amman, Jordan (September 2000), BAR International Series 1084. Oxford, 137-153.

Freeman P.W., 1990. Recent work on a Roman fort in South Jordan. In H. Vetters, M. Kandler (eds.), Akten Des 14. Internationalen Limeskongresses 1986 in Carnuntum. Wien, 179- 191.

Glueck N., 1935. Explorations in Eastern Palestine, I-II. The Annual of the American Schools of Oriental Research, 15, 1-202.

Glueck N., 1940. The Other Side of the Jordan. New Haven.

Godwin V.L., 2006. The castellum of Dacjāniya (Area T). In S.Th. Parker (ed.), The Roman frontier in Central Jordan. Final report on the Limes Arabicus Project 1980-1989, Vol. I, Dumbarton Oaks Studies 40. Washington, D.C., 275-287.

Gregory Sh., 1996. Roman military architecture on the eastern frontier. Vol. 2. Amsterdam.

Kennedy D., 2004. The Roman Army in Jordan. London.

Kennedy D., Riley D., 1990. Rome’s desert frontiers from the air. London.

Kołodziejczyk, P. 2015. “Sela (południowa Jordania): stan badań nad skalnym stanowiskiem archeologicznym i aktualne działania Badawcze w mikroregionie.” Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation, 42/2015, 101-10.

Kołodziejczyk, P. 2019. “HLC Project 2014-2019 : Research Activity of Jagiellonian University.” In P. Kołodziejczyk (ed.), Discovering Edom: Polish archaeological activity in southern Jordan, Kraków, 2019, 31-50. DOI: 10.33547/ DiscEdom2019.

Kołodziejczyk, P., Wasilewski M., Czarnowicz M., Karmowski J., Kościuk J., Węgrzynek A. 2018a. “HLC Project : New Polish Archaeological Activity in At-Tafileh Micro-Region (south Jordan).” In P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak, and J. Źrałka (eds.), Multas per Gentes et Multa per Saecula: Amici Magistro et Collegae Suo Ioanni Christopho Kozłowski Dedicant, Kraków, 567-576.

Kołodziejczyk, P., Nowak M., Wasilewski M., Witkowska B., Karmowski J., Czarnowicz, M., Brzeska-Zastawna A., Zakrzeńska J., Radziwiłko K., Kościuk-Załupka J. 2018b. “HLC Project 2017 : Jagiellonian University Excavations in Southern Jordan.” Polish Archaeology in the Mediterranean 27 (1): 379- 416. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2011.

Kołodziejczyk P., Nowak, M., Wasilewski M., Witkowska B., Karmowski J., Czarnowicz M., Zakrzeńska J., Brzeska-Zastawna A. 2019. “HLC Project 2018: Jagiellonian University excavations in southern Jordan”, Polish Archaeology in the Mediterranean 28 (2): 251- 286. DOI: 10.5604/01.3001.0013.6890.

Lander J., 1984. Roman stone fortifications: Variation and change from the first century AD to the fourth, BAR International Series 206. Oxford.

Hart S., 1987. Nabataeans and Romans in Southern Jordan. In Ph. Freeman, D. Kennedy (eds.), The defence of the Roman and Byzantine East. Proceedings of a colloquium held at the University of Sheffield, April 1986, BAR International Series 297. Oxford, pp. 337-342.

MacDonald B., Herr L., Neeley M.P., Quaintance S., Broadshaw A., 2004. The Tafila-Busayra archaeological survey 1999-2001, West-Central Jordan. Boston

Musil A., 1907-1908. Arabia Petraea. II: Edom. Topographischer Reisebericht (1. Teil). Wien.

Negev A., 1977. The Nabataeans and the Provincia Arabia. In H. Temporini, W. Haase (eds.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. II: Prinzipat, Bd. 8. Berlin – New York, 520-686.

Nex F. and Remondino F. 2014. UAV: platforms, regulations, data acquisition and processing. In F. Remondino, S. Campana (eds.), 3D Recording and Modelling in Archaeology and Cultural Heritage ‒ Theory and Best Practices, (BAR-IS 2598), Archaeopress, Oxford, 73-89.

Nocuń, P., Ochał-Czarnowicz A. 2019. “Preliminary Report from the Excavations at the Site of Qasr Ed-Deir (At-Tafila) in the Season of 2017.” In P. Kołodziejczyk (ed.) Discovering Edom : Polish Archaeological Activity in Southern Jordan, 87-98. DOI: 10.33547/ DiscEdom2019.05.

Parker S.Th., 1976. Archaeological survey of the Limes Arabicus: A preliminary report. Annual of the Department of Antiquities of Jordan 21, 19-31.

Parker S.Th., 1986. Romans and Saracens: A history of the Arabian frontier. Philadelphia.

Parker S.Th., 1987. The Roman Frontier in Central Jordan. The Roman Frontier in Central Jordan. Interim Report on the Limes Arabicus Project 1980-1985, part. II, BAR International Series 340. Oxford.

Rucker J., 2007. A Diocletianic Roman Castellum of the Limes Arabicus in Its Local Context: A Final Report of the 2001 Da’janiya Survey. MA Thesis: University of Missouri-Columbia.

Thomsen P., 1917. Die Römischen Meilensteine der Provinzen Syria, Arabia und Palaestina. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins 40/1-2, 1-103. http://www.jstor.org/stable/27929302.

Welsby, D. A. 1998. Qasr al-Uwainid and Dacajaniya: Two Roman Military Sites in Jordan. Levant, 30(1), 195-198. DOI: 10.1179/lev.1998.30.1.195

Wenning R., 1987. Die Nabatäer-Denkmäler und Geschichte. Göttingen.

Opublikowane
2022-12-20
Dział
Artykuły