Cast imitation Roman imperial denarii finds in Podillya region

Słowa kluczowe: Roman coins, Barbaricum, coin counterfeits, manufacture centers, cast copies of denarii, Podillya region, new coin finds, XRF analysis

Abstrakt

W pracy zaprezentowano znaleziska monet rzymskich z terenu Podola. Oceniono je, jako element wpływów rzymskich na tereny kultury czerniachowskiej, I-III ww. n.e.

Bibliografia

Bojko-Gagarin, A. & Myzgin, K. (2014). Koshelek polutornyh groshej Sigizmunda ІІІ s denariem Tita iz Zhitomirskoj oblasti. [Sigismund III’s wallet of one and a half grosz with a denarii of Titus from the Zhytomyr region]. Vіsnik Harkіvs’kogo nacіonal’nogo unіversitetu іm. V.N. Karazіna. Serіya «Іstorіya». [Bulletin of Kharkiv National V.N. Karazin University. History Series]. (48/1117), 240-247. [in Russian].

Bojko-Gagarin, A. S. (2017) Fal’shivomonetnichestvo v Central’noj i Vostochnoj Evrope v jepohu Srednevekov’ja i rannego Novogo vremeni [The coin counterfeiting in Central and Eastern Europe in the Middle age and early Modern time]. Kiev: Ukrainskaja konfederacija zhurnalistov. [in Russian].

Braichevskyi, M. Yu. (1959). Rymska moneta na terytorii Ukrainy. [Roman coin on the territory of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Buhai, O. & Myzghin, K. (2021). Elementnyi sklad varvarskykh nasliduvan rymskykh monet: analiz metodom PIXE. [The elemental composition of the barbarian imitations of Roman coins: PIXE method analysis]. Abstract of papers: Problemy i perspektywy numizmatyky antychnoi i rymskoi doby na terenakh Pivdenno-Skhidnoi Yevropy: tezy dopovidei I Mizhnarodnoho fakhovoho seminaru, prysviachenoho pamiati V.O. Anokhina, 26 veresnia 2019 roku. [Problems and prospects of numismatics of ancient and Roman period in South-Eastern Europe]. pp. 38-51. [in Ukrainian].

Burshe, A. (2014). Gold barbarian imitations of Roman coins: the Ulów type, (in:) Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (eds. R. Madyda- Legutko, J. Rodzińska-Nowak). pp. 317-327. [in English].

Dymowski, A. (2018). Two barbarian imitations of Roman Imperial denarii found in Central Poland. Denarius. Slovenské národné muzeum Historické múzeum. Numizmatický časopis. (7). 31-34. [in English].

Dymowski, A. (2019). The Problem of the Presence of Barbarian Imitations of Roman Imperial Denarii in the Lands of Present-Day Poland. An Attempt at a Balance. Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne. (14). 149-181. [in English].

Ermalickaja, K. F. & Sidorovich, V. M. (2021). Himicheskij sostav imitacij i lityh kopij denariev Rimskoj imperii, najdennyh na territorii Belorussii [The chemical composition of imitations and cast copies of denarii of the Roman Empire founded in Belarus]. Abstract of papers: Dvadcat’ pervaja vserossijskaja numyzmaticheskaja konferencija [Twentyfirst All-Russian Numismatic Conference]. pp. 33-35. [in Russian].

Karyshkovskij, P.O. (1971). Nahodki pozdnerimskih i vizantijskih monet v Odesskoj oblasti. [The late Roman and Byzantine coins finds in Odessa region]. Materialy po archeologii Severnogo Prichernomor’ja. [The materials on the North Black sea coat archeology]. (7). 78-86. [in Russian].

Kotsur, V. (2016) Shchodo problemy vykorystannya materialiv «chornoyi» arkheolohiyi v naukovykh doslidzhennyakh z numizmatyky. [To the problem of the use of materials of the “black” arhceology in the numismatic researches]. Abstract of papers: IV mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Aktualʹni problemy numizmatyky u systemi spetsialʹnykh haluzey istorychnoyi nauky» (22- 23 chervnya 2016 r.). Kirovohrad – Kyyiv – Pereyaslav-Khmelʹnytsʹkyy. pp.11-14. [in Ukrainian].

Kotsur, V. (2020). Numizmatychne zibrannia Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav». [Numismatic collection of the National Historical and Ethnographic Reserve “Pereyaslav”]. Ukrainskyi numizmatychnyi shchorichnyk. [The Ukrainian Numismatic Annual]. (4), 144-164. DOI: 10.31470/2616-6275-2020-4-144-164 [in Ukrainian].

Kotsur, V. P. & Boiko-Gagarin, A. S. (2019) Napoleon russian forged assignations in Naddniprianshchyna (over Dnipro land). East European historical bulletin. (11). 66-77. DOI: 10.24919/2519-058x.11.170701 [in English].

Kotsur, V. P. (2013). Aktualni napriamy ta orhanizatsiini zasady suchasnykh doslidzhen serednovichnoi numizmatyky v Ukraini. [Current trends and organizational principles of modern studies of medieval numismatics in Ukraine]. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii [The scientifical notes of the Ukrainian history]. (33), 3-8. [in Ukrainian].

Kotsur, V., Boiko-Haharin, A., & Kashperskyi, V. (2021). Late Roman coin finds in Ukraine: history of research. The Ukrainian Numismatic Annual, (5), 211-227. DOI: 10.31470/2616-6275-2021-5-211-227 [in Ukrainian].

Kotsur,V. (2016) Methodological issues of modern numismatic research: materials of black archeology and scientific research. Abstract of papers: Studia i Materialy Forum Numizmatyczne, Pieniądz i mennice, (1), (pp. 5-9). [in English].

Kropotkin, V. V. (1961). Klady rimskih monet na territorii SSSR. [The Roman coins treasures on the territory of USSR]. Moskva [in Russian].

Liaskoronskyi, V. H. (1927). Rymski monet; yaki znaideno na terytorii m. Kyieva. [Roman coins founded in Kyiv]. Kyiv. pp. 3. [in Ukrainian].

Lyaskoronskij, V. G. (1899). Nahodki rimskih monet v oblasti srednyago Podneprov’ya. [Finds of Roman coins in the middle Dnieper region]. Trudy odinnadcatogo arheologicheskogo s’ezda v Kieve. [Proceedings of the Eleventh Archaeological Congress in Kiev]. Tom І. Moskva. [in Russian].

Lyaskoronskij, V. G. (1927). Rimskaya moneta v predelah Yuzhnoj Rusi i v sosednih s neyu zemlyah. [Roman coin within Southern Rus’ and neighboring lands]. The maniscript. Kiev. Library named after Maksimovich. Inv. № 182989. [in Russian].

Mielczarek, M., & Orlyk, V. (2019). New find of Olbian coins. Tarashcha district, Kyiv region, Ukraine. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 13, 33-39. DOI: 10.24919/2519-058x.13.190763 [in English].

Myzghin, K. & Kodatskyi, S. (2021). Na inshomu botsi Dnipra: pro znakhidky litykh kopii rymskykh denariiv u skhidnomu areali cherniakhivskoi kultury. [On the other bank of Dnieper: about finds of cast copies of Roman denarii in the eastern area of Chernyakhiv cultur]. Abstract of papers: Problemy i perspektywy numizmatyky antychnoi i rymskoi doby na terenakh Pivdenno-Skhidnoi Yevropy: tezy dopovidei I Mizhnarodnoho fakhovoho seminaru, prysviachenoho pamiati V.O. Anokhina, 26 veresnia 2019 roku. [Problems and prospects of numismatics of ancient and Roman period in South-Eastern Europe]. pp. 52-59. [in Ukrainian].

Myzghin, K. V. (2019). Znakhidky rymskykh monet na Volyni: osnovni katehorii ta osoblyvosti rozpovsiudzhennia (do problemy rehionalnoho vyvchennia). [The Roman coin finds in Volhynia: main categories and features of distribution (to the problem of regional study)]. Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy. [Archeology and ancient history of Ukraine]. (1(30)). 34. [in Ukrainian].

Myzgin, K. (2017). Roman Republican Coins and Their Imitations from the Territory of Ukraine and Belarus / Римские республиканские монеты и их имитации с территории Украины и Беларуси. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 290 р. [in Russian].

Myzgin, K. V. (2014-2015). K karte nahodok antichnyh monet na Har’kovshchine (iz nauchnogo arhiva B. P. Zajceva). [To the map of finds of antique coins in the Kharkiv region (from the scientific archive of B.P. Zaitsev)]. Drevnosti. [The Antiquities]. pp. 276-287. [in Russian].

Nadvirniak, O. & Pohorilets, O. (2018). Pro deiaki aspekty lokalizatsii tsentriv vyrobnytstva t. zv. «lytykh» denariiv I-III stolit n.e. na terenakh poshyrennia cherniakhivskoi spilnoty. [About some aspects of localization of production centers of so called «casted» denarii of the I-III centuries on the territory of Chernyakov community]. Abstract of papers: Aktualni problemy numizmatyky u systemi spetsialnykh haluzei istorychnoi nauky: tezy dopovidei V mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 21-22 chervnia 2018 r. [Current problems of numismatics in the system of the special branches of historical science]. Medzhybizh – Pereiaslav-Khmelnytskyi – Kropyvnytskyi – Kyiv, 2018. pp. 17-21. [in Ukrainian].

Nadvirniak, O. & Pohorilets, O. (2019). «Falshyvomonetnytstvo», «neofitsiini imitatsii » chy «neofitsiine monetne vyrobnytstvo»? do pytannia prysutnosti «lytykh» denariiv I-III stolittia n.e na «vavrvarskykh» terytoriiakh Pivdenno-Skhidnoi Yevropy (za materialamy mezhyrichchia serednoho Dnistra i Pivdennoho Buhu. [«Counterfeiting», «unofficial » or «unofficial coin production»? to the question presented «cast» denarii of the I-III centuries and presented on «barbaric » territories of the South-Eastern Europe (based on the materials of the inter-rivers of the middle Dnister and Southers Buh]. Ukrainskyi numizmatychnyi shchorichnyk. [The Ukrainian Numismatic Annual]. (3). 28- 41. [in Ukrainian].

Nadvirniak, O. & Pohorilets, O. (2021). Do pytania lokalizatsii novykh oseredkiv po vyhotovlenniu lytykh kopii rymskykh denariiv I-III st. v zoni poshyrennia Cherniakhivskoi spilnoty. [On the question of localization of new centers for the manufacture of cast copies of Roman denarii of the I-III centuries in the zone of distribution of the Chernyakhiv community]. Abstract of papers: Problemy i perspektywy numizmatyky antychnoi i rymskoi doby na terenakh Pivdenno-Skhidnoi Yevropy: tezy dopovidei I Mizhnarodnoho fakhovoho seminaru, prysviachenoho pamiati V.O. Anokhina, 26 veresnia 2019 roku. [Problems and prospects of numismatics of ancient and Roman period in South-Eastern Europe]. pp. 65-68. [in Ukrainian].

Nadvirnjak, A. V., Pogorelec, O. G. & Nadvirnjak, A. A. (2014). K voprosu o rimskom voennom prisutstvii i nekotoryh aspektah vozniknovenija i formirovanija Chernjahovskoj kul’tury v mezhdurech’e Srednego Podnestrov’ja i Juzhnogo Pobuzh’ja. [The concept of the Roman military presence, and someaspects of the Chernyakhov culture origin and formation in the interfluve of the Middle Dniester and Southern Bug river]. OIUM. Chernjahіvs’ka kul’tura. [OIUM. The Chernyakhov culture]. (4). 136-150. [in Russian].

Orlyk, S. V. & Boiko-Haharin, A. S. (2017) Falshyvomonetnytstvo v Ukraini v roky Pershoi svitovoi viiny [Money counterfeiting in Ukraine during the WWI]. Ukrainskyi numizmatychnyi shchorichnyk [The Ukrainian Numismatic Annual], (1), 143-164. [in Ukrainian].

Orlyk, V. & Orlyk, S. (2020). The New Find of a Bronze Coin of Kerkinitis in the Middle Dnieper Ukraine (Horodysche District, Cherkasy Region, Ukraine). Danubius. (38). 9-24 [in English].

Orlyk, V. (2016). A Coin Hoard of Pre-Reform Shillings of the Grand Master Michael Küchmeister von Sternberg Found in Chernihivschyna. Acta Archaeologica Lodziensia. (62). 93-97. [in English].

Orlyk, V. & Shostopal, A. (2021). Numizmatychni svidchennia zviazkiv naselennia dniprovskoho pravoberezhnoho lisostepu z Rymskoiu ta Vizantiiskoiu isperiiamy u IV-VIII. [The numismatical evidence of relations between the population of the Dnieper right-bank forest Steppe with the Roman and Byzantine empire in 4-8th centuries]. Forum Numizmatyczne. Studia i materiały. (5). 21. [in Ukrainian].

Orlyk, V. (2020). Znakhidky v baseini r. Tiasmynu midnykh monet Olvii z Demetroiu ta «istriiskym » variantom miskoi emblemy. [Finds in the basin of the Tyasmin River of copper coins of Olbia with Demetra and the «Istrian» version of the city emblem]. Ukrainskyi numizmatychnyi shchorichnyk. [The Ukrainian numismatic annual]. (4). 5-42. DOI: 10.31470/2616-6275-2020-4-5-13. [in Ukrainian].

Orlyk, V., Kotsur, V. & Tsyganenko, L. (2019). Klad ol’viyskikh monet «borisfenov», naydennyy v Gorodishchenskom rayone Cherkasskoy oblasti vesnoy 2018 goda. Acta Archaeologica Lodziensia, 65, 37-48. [in Russian].

Pohorilets, O. & Nadvirniak, O. (2021). Pro deiaki problemni aspekty v doslidzhenni lytykh kopii rymskykh denariiv v zoni poshyrennia cherniakhivskoi kultury (za materialamy pam`iatok baseinu Serednoho Dnistra i Pivdennoho Buhu). [Some problematic aspects in the study of the cast copies of Roman denarii in the Chernyakhiv culture area (based on the materials from the Middle Dniester and Southern Bug basins)]. Khmelnytski kraieznavchi studii. [Khmelnytsky local lore studies]. (31). 175-180. [in Ukrainian].

Priadko, O. & Yurchenko, O. (2017) Novi znakhidky rymskykh monet na Pereiaslavshchyni. [New finds of Roman coins in Pereyaslav Region]. Nizhynska Starovyna. Seriia Pamiatkoznavstvo Pivnichno-Skhidnoho rehionu Ukrainy. 9. 24 (27). 84-91. [in Ukrainian].

Romanowski, A. (2015). An Extraordinary Barbarian Imitation of the 2nd-Century Roman Denarii from Central Poland (Osiny, Baranów Commune, Grodzisk Mazowiecki District). Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne. (10). 115-126. [in English].

Shestopal, A. V. (2007). Skarby Cherkashchyny [The treasures of Cherkasy]. Cherkasy: Vyd. Androshchuk P.S. [in Ukrainian].

Sidarowicz W. (2017). Barbarian Imitations of Ancient Coins in the Territory of Belarus. Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne. (12). 127-138. [in English].

Vakulenko, L. V. (2010). Znakhidky rymskykh monet u Prykarpatti ta pytannia hroshovoho obihu. [Finds of Roman coins in the Carpathians and the question of money circulation]. Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy. [Archeology and ancient history of Ukraine]. (4). 104. [in Ukrainian].

Więcek, T. & Myzgin, K. (2018). Złote naśladownictwa monet rzymskich: trzy wątki o nowych znaleziskach z Ukrainy. [Golden imitations of Roman coins: three threads about new finds from Ukraine]. Abstract of papers: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017. [Archaeological research in central-eastern Poland, western Belarus and Ukraine in 2017]. Lublin, pp. 35. [in Polish].

Opublikowane
2022-12-20
Dział
Artykuły