Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Scopus, Index Copernicus (ICV: 2020 - 120.57), PBN,  CEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSHProquest ERIH Plus i CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki.
Liczba punktów w roku 2022 - 40.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można:
1. bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym,
2. składając zamówienie poprzez wiadomosć e-mail (biuro@ltn.lodz.pl)