Zespół redakcyjny

Redaktor NaczelnyJacek ForysiakBIO  jacek.forysiak@geo.uni.lodz.pl

Sekretarz Redakcji Beata Stanisławczykbeata.stanislawczyk@geo.uni.lodz.pl

Redaktorzy Językowi – Karolina Goławska-Stachowiak, Tim Brombley

Komitet Redakcyjny: 

Andriy Bogucki, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina

Ryszard K. Borówka, Uniwersytet Szczeciński

Radosław Dobrowolski, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

Danuta Dzieduszyńska, Uniwersytet Łódzki, Poland

Piotr Gębica, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Paweł Jokiel, Uniwersytet Łódzki

Sebastian Lorenz, University of Greifswald, Niemcy

Slobodan Markovic, University of Novi Sad, Serbia

Piotr Migoń, Uniwersytet Wrocławski

Krystyna Milecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Egidijus Rimkus, Vilnius Univesity, Litwa

– Jonas Satkunas, Nature Research Centre, Vilnius,  Litwa

Ewa Smolska, Uniwersytet Warszawski

Joanna Wibig, Uniwersytet Łódzki