Wydano z pomocą finansową Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz ze środków V Ogólnopolskiej Konferencji „Klimat i bioklimat miast”

logo_geo_ul_h_pl_rgb_r1.jpg

TEMAT TOMU: Klimat i bioklimat miast

REDAKTOR TOMU: Joanna Wibig

 

Opublikowane: 2018-12-08

Pełny numer